Individ- och gruppcoaching ombord, använd segelbåten som plattform för att arbeta med gruppens utveckling

Cygnus.BVI-StBarth.tampar-81

Att kunna utveckla samarbetet i en grupp för att nå sina mål snabbare och effektivare samtidigt som man trivs och utvecklas är målsättningen, oavsett om det är en ledningsgrupp på ett företag eller en familj med utmaningar.

För ett företag eller organisation kan det vara att man vill utveckla samarbetet i en ledningsgrupp genom att jobba med grupprocessen och skapa en ökad förståelse för olikheter som finns och hur dessa kan användas på ett positivt sätt för gruppen. Det kan vara att utveckla processer, regler och ramar för arbetet så fokus kan läggas på det som man bestämmer är viktigt. Det klan vara att utveckla en strategi för företaget och organisationen, och/eller hur man sen genomför och kommunicerar den på ett effektivt och lyckosamt sätt.

För familjer och grupper kan det vara en möjlighet att utveckla samarbetet och samspelet ombord. Det kan vara med målsättning att förbereda sig inför en långfärdssegling med att förtydliga roller och skapa en trygg plattform i relationerna ombord. Det kan också vara en möjlighet för grupper eller familjer att utveckla sitt samarbete och relationer i en stimulerande miljö. Eller bara att man vill utvecklas som individer och grupp tillsammans.

Att göra detta med båten som plattform ger inte bara en behaglig miljö utan också en möjlighet att pröva nya roller och utföra uppgifter som kräver samarbete. Kursen läggs upp utifrån den målsättning vi kommer överens om tillsammans, och upplägget kan variera från att bara ha båten Sarita som en “passiv plattform” för boende och att leva tillsammans på, till att aktivt använda segling och manövrar för att utveckla samarbete och se på grupprocesser.

Kursledare är förutom jag själv även min medseglare Lucina Dahlberg. Jag har erfarenheterna från olika chefspositioner, coachutbildningar, kommunikation i förändringar och att vara skeppare respektive besättning på olika båtar, mer under fliken Om mig.

Lucina har i 50-årsåldern utvecklat en kärlek till båtlivet och speciellt segling till havs. Hon började mer eller mindre av en slump göra leveransseglingar 2007 och blev omedelbart förälskad i livet till havs, oavsett väderförhållanden. Hon tog då beslutet att utbilda sig på Marina Läroverket i deras kurs för Marinteknik/Skärgårdskapten, klass VII Maskinbefäl. Hon har därmed gått bl.a. Basic Safety och Maskinbefälsutbildning. Hon har själv med sina tre döttrar ansvarat för en Bellona under några somrar och seglar nu på somrarna ombord Sarita, en Solitaire 52. Förutom att segla älskar hon att kapa träd med motorsåg (har fyra motorsågar) och meka med motorer och renovera sitt hus från 1880 på landet utanför Järna.

Lucinas bakgrund är en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med socialt belastade familjer, de senaste sju åren som familjebehandlare för svårt utsatta familjer i Botkyrka kommun. Erfarenheterna sträcker sig från ungdomsinstitution i USA till skolhem i Stadsmissionens regi. I hela sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat nätverksinriktat på fältet nära familjer i kris med ett tidsperspektiv som kan sträcka sig över många år och med en målsättning till en positiv förändring. Med en konstant vidareutbildning inom neurospsykiatri, juridik, samtalsmetodik, individ- och grupprocesser kombinerat med praktiskt arbete har gett en ödmjuk och empatisk inställning med stor människokännedom. Att se möjligheter och ge hopp i till synes hopplösa situationer och tillsammans med familjerna skapa nya lösningar är en stor drivkraft.

Vi vill gärna dela med oss av vårt intresse och vår samlade kunskap . Det finns möjlighet för deltagarna att själva organiserar en grupp, eller få individuell utbildning, där vi lägger upp formatet för kursen tillsammans.

För bokning och diskussion om upplägg kontakta mig genom att:

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Share Button

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.