Kustskeppare

Carmela.ankarprofil

Målsättning med kursen är att deltagarna skall klara examen för Kustskeppare och ha fått med sig praktiska tips och kunskaper som går utöver det som behövs för provet.

Kustskepparen är andra steget i de teoretiska nautiska kompetenser som är definierade av NFB (Nämnden för båtlivsutbildning). Formen kan anpassas efter gruppens (eller individens) förkunskaper och preferenser och kan ske på ett traditionellt sätt med en kväll i veckan eller intensivt med en eller två helger. Det behövs förkunskaper som definieras nedan. Om man är en grupp är det bra om alla ligger på ungefär samma nivå för att alla skall få ut maximalt av kursen. NFB rekommenderar ett praktikpass under mörker, men det är bara praktiskt kompetens i dager som är obligatoriskt för att få själva intyget. Jag kan administrera ett sådant inom ramen för utbildningen. Intyget fås efter ett skriftligt prov genom någon av de förhörsförrättare som finns i landet (jag kan administrera ett sådant prov).

Vad som tillkommer från Förarintygen är bland annat mer detaljer om mörkernavigering (fyrkaraktärer och lanternor), utökad praktisk navigation (att räkna med missvisning och deviation, två bäringar och utseglad distans, ström och avdrift).

Övergripande kunskapskrav enligt NFB är:

Kustskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt.

 Kustskepparinyg medför behörighet att föra fritidsskepp (”längd över 12 meter i kombination med bredd om 4 meter eller mer”), enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar, men inte behörighet att utöva befäl på svenska handelsfartyg.

Förutsättningar

För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar. Sökande ska före prövningen ha:

 • Under kalenderåret fyllt minst femton år.
 • Innehaft Förarintyg i minst en månad.
 • Praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt

Sådan praktisk erfarenhet kan dokumenteras genom att uppvisa:

 • Intyg över genomgången övning för Förarintyg för fritidsbåt enligt NFB:s rekommendation eller
 • Intyg över övning, omfattande moment ingående i Svenska Båtunionens Rorsmansmärke, eller
 • Intyg över genomgången utbildning av Svenska Kryssarklubbens Yachtskepparutbildning steg II, praktiska delen, eller
 • Annat intyg om likvärdig praktisk erfarenhet, som utställts av person, som godtas av förhörsförrättaren.

För mer detaljerad information, läs på NFB:s hemsida.

Jag vill gärna dela med mig av mitt intresse och min samlade kunskap inom det nautiska området. Det finns möjlighet för deltagarna att själva organiserar en grupp, eller få individuell utbildning, där vi lägger upp formatet för kursen tillsammans. Då formen för kurserna kan variera så har jag inget fast pris utan beroende på form och antal deltagare kan detta variera.

I nuläget har jag reserverat nedanstående tider för kursen och om jag får tillräckligt med deltagare så kör vi:

 • 14-15 och 28-29 mars

och/eller

 • 11-12 och 25-26 april.

För bokning, diskussion om upplägg och prisförfrågan kontakta mig genom att:

 • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
 • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
 • ring 0706-81 51 61
Share Button

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.