Utsjöskeppare

 

 

Swan60.mastbild

Målsättning med kursen är att deltagarna skall klara examen för Utsjöskeppare och ha fått med sig praktiska tips och kunskaper som går utöver det som behövs för provet.

Utsjöskeppare är tredje steget i de teoretiska nautiska kompetenser som är definierade av NFB (Nämnden för båtlivsutbildning). Formen kan anpassas efter gruppens (eller individens) förkunskaper och preferenser och kan ske på ett traditionellt sätt med en kväll i veckan eller intensivt med helger. Det behövs förkunskaper som definieras nedan. Om man är en grupp är det bra om alla ligger på ungefär samma nivå för att alla skall få ut maximalt av kursen. NFB rekommenderar ett praktikpass under mörker, men det är bara praktiskt kompetens i dager som är obligatoriskt för att få själva intyget. Jag kan administrera ett sådant inom ramen för utbildningen. Intyget fås efter ett skriftligt prov genom någon av de förhörsförrättare som finns i landet (jag kan administrera ett sådant prov).

Vad som tillkommer från Kustskepparen är bland annat långfärdsplanering och navigering med tidvatten.

Övergripande kunskapskrav enligt NFB är:

Utsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed Europas kuster.

Förutsättningar

För erhållande av Utsjöskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar
Sökande skall inneha Kustskepparintyg eller motsvarande kompetens.

För mer detaljerad information, läs på NFB:s hemsida.

Jag vill gärna dela med mig av mitt intresse och min samlade kunskap inom det nautiska området. Det finns möjlighet för deltagarna att själva organiserar en grupp, eller få individuell utbildning, där vi lägger upp formatet för kursen tillsammans. Då formen för kurserna kan variera så har jag inget fast pris utan beroende på form och antal deltagare kan detta variera.

För bokning, diskussion om upplägg och prisförfrågan kontakta mig genom att:

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Share Button

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.