Segla som yrke

Efter att under perioder i mitt seglarliv ha arbetat på privat- och charterbåtar så har jag upplevt fantastiska saker, men också slitit hårt i vardagen. Men det är något jag skulle rekommendera alla med seglingsintresse att göra, därför har jag skrivit ihop tre inlägg om hur det är att ha segling som yrke. Detta inlägg handlar generellt om vad det innebär, vad som krävs och hur man hittar jobben.

Ett annat inlägg handlar om mer i detalj om vad jobbet går ut på och ett inlägg om var man kan leta efter information om hur man hittar ett jobb på framför allt internet.

Innan jag mer av en slump började arbeta på privata och charterbåtar i olika roller så visste jag knappt att skrået existerade. Men det är en relativt stor yrkeskår där personalomsättningen är stor. Dels beroende på att det är ett genomgångsyrke, många ungdomar prövar på det under några år för att sen börja en alternativ landbaserad karriär, eller ett ”riktigt jobb” som jag fick höra många gånger. Dels har anställningstryggheten mycket mer att önska för en trygghetsnarkoman och man kan bli avskedad på minuten av ägaren eller skepparen utan någon förklaring.

Att ta med gäster på snorkeltur ingår i jobbet

Sen är det mycket slit med chartergäster som vill ha full service dygnet runt och på en populär charterbåt kan man ha 24 timmar på sig efter att ett gäng lämnat och nästa ska kliva ombord, och då ska man hinna proviantera, ordna tvätt, reparera saker som gått sönder och städa, tvätta och putsa båten. När nästa gäng kommer ombord fulla av energi kan besättningen vara helt slutkörd. Men å andra sidan kan arbetet ge upplevelser som slår det mesta för någon som är seglingsintresserad (eller motorbåtsintresserad då många av båtarna är lyxiga motorbåtar) och man kan livnära sig på att göra något man älskar, att segla.  

Vad är viktigt?

I början av karriären är det oftast båten som är det viktigaste och man suktar efter den häftigaste segelbåten. Efter ett tag inser man att skepparen är viktig, att man kan trivas med besättningen. Sen spelar ägaren minst lika stor roll, en bra ägare kan göra livet så mycket enklare och trevligare ombord. Speciellt om man är skeppare är man beroende av ägarens inställning till både båten och besättningen. Den sista pusselbiten är att titta på båtens program, har den en intressant agenda och rutt med exotiska länder man inte tidigare besökt. När alla fem ingredienserna känns bra, då har man hittat idealbåten.

Arbetsmiljön är inte den säkraste alla gånger

Samtidigt som man ständigt träffar nya människor så är livet som professionell besättning ombord på charterbåtar ensamt i längden. Det är mest i barerna iland man träffar kollegor utanför den egna båtens besättning och om man vill ses igen för en fördjupad kontakt kan det dröja år till nästa gång man ses. Kontakten har numera underlättats med internet och sociala medier, men att ses öga mot öga kan fortfarande vara svårt. Men för någon som vill se världen och samtidigt segla, och dessutom bli betald för det, så är arbetet ombord charter- och privatbåtar något det bästa man kan göra. 

Svårigheten är att få det första jobbet, sen brukar det lösa sig genom rekommendationer och kontakter, så länge man gör bra ifrån på sitt första jobb. Vi skandinaver har ett ganska bra rykte, vi anses ha bra arbetsmoral och vara både trevliga och ärliga. Så förutsättningarna att hitta något är goda även om det krävs en hel del arbete.  Men det ger erfarenheter för livet, både när det gäller upplevelser och kunskap om båtar och dess hantering.  Det finns många sätt att få jobb som besättning på charter- och privatbåtar, några av de vanligaste finns nedan. Vad som inte behandlas här är jobben ombord kappseglingsbåtar, det är lite av en annan värld även om världarna möts då och då under regattor och leveransseglingar där även ”icke kappseglare” kan få plats ombord.

Egna kontakter

Det enklaste sättet att få jobb är genom egna kontakter.  Kanske känner man någon som jobbat på en båt som kan ge rekommendation. Eller någon som känner någon. Det finns också en del svenska båtar, eller båtar i Sverige, som kör charter som kanske behöver besättning. Det kan löna sig att ringa runt och höra sig för med alla kontaktytor som man har inom seglingsvärlden. Men utan personliga kontakter är det svårt att hitta ett arbete den vägen.

Båtarbetsförmedlingar 

Det finns arbetsförmedlingar för charter- och privatbåtar runt om i världen. De flesta har sidor på internet och Facebook-grupper där man kan anmäla sig och ladda ner sitt CV. Sannolikheten att få ett jobb genom att bara anmäla sig är ganska liten, det behövs mer aktiviteter.  Många av arbetena kräver också någon sorts behörighet,  antingen någon nivå av Master of Yacht (MoY) eller Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW). Det är internationella licenser som ger rätt till att arbeta på charterbåtar med begränsat antal gäster upp till ett visst tonnage i antingen kustnära eller oceantrafik i olika roller. Dessa licenser godkänns inte i nuläget av Svenska Transportstyrelsen, så de går inte att använda på en svenskregistrerad båt. Där gäller olika svenska licenser som startar med Klass 8. Det finns några utbildningsorganisationer i Sverige som har möjlighet att utbilda och examinera i både de svenska och de internationella licenserna.

Det krävs många nya kunskaper, som att lära sig läsa vattendjup med hjälp av färgen i vattnet.

Även om man inte har någon licens så kan man få ett arbete utan ett större ansvar, som deckhand eller stewardess, eller som kock eller maskinist med utbildning inom de områdena. Men de mest framgångsrika är de som seriöst har tagit examen och sen håller kontakt med förmedlingen där ett personligt besök kan göra skillnad.  Det kan också löna sig att kontakta företag i branschen direkt för att se om det finns öppningar. Det kan vara charterbolag som behöver eskaderledare eller skeppare/värdar/värdinnor till sina båtar på sina destinationer eller besättning inför leveransseglingar (förutom de som är betalande gäster för seglingarna). Andra företag är sådana som specialiserat sig på leveransseglingar som service till båtägare som inte har möjlighet att segla båten själva. De kan också behöva dryga ut sin permanenta besättning då och då.

Att kunna laga mat kan vara en väg in i seglarlivet också

Gastförmedlingsssidor

En variant på att söka arbete genom etablerade företag som arbetar med båtarbetsförmedling är att gå in på sidor där båtägare som behöver besättning och seglare som letar båt kan mötas. Det finns många på nätet och där ”erbjudanden” varierar från att man är med och betalar kostnaden för seglingen till att man får betalt. De sidorna är ofta gratis att vara inne på och man kan ha tur att hitta riktigt bra erbjudanden. Men man bör inte hoppa på seglingar utan bakgrundskontroll, det kan finnas aktörer med diskutabla syften och båtar av sämre kvalitet.

Rätt plats vid rätt tid

Fortfarande är ett vanligt sätt att få arbete på en segelbåt att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Det innebär att fysiskt vara på plats där båtarna som kan erbjuda arbete befinner sig och ständigt vandra på kajerna och fråga om det finns någon öppning för en besättningsperson ombord. Och göra det på platser och tidpunkter där sannolikheten är störst att få napp. För att vara på rätt plats vid rätt tid gäller det att följa charterbåtarnas rörelser.  Privatbåtarna förflyttar sig lite mer fritt men finns ofta på samma ställen som charterbåtarna då många privata ägare också chartrar ut sina båtar.

Antigua med English harbor och Falmouth Bay är viktiga nav i seglarvärlden

Vanligt är att båtarna spenderar vintersäsongen i Västindien och seglar sen till Europa, ofta Medelhavet, eller till USA:s östkust för sommarsäsongen. Lämmeltåget från Västindien börjar röra på sig i slutet av april (det brukar stanna mellan 1000 och 1500 båtar i Azorerna på väg över varje år) och återtåget till Västindien från Europa, oftast från Kanarieöarna, och USA startar i slutet av november. Ett bra tillfälle att få plats ombord, åtminstone en tillfällig position som sen kan bli permanent, är inför dessa leveransseglingar då båtarna kompletterar sin ordinarie besättning med tillfällig besättning.

En del båtar betalar både lön och flygbiljett hem, andra bara maten och flygresa medan andra kör bara med paying crew eller att man delar på kostnaden. Meningen är sen att leveransbesättningen lämnar båten vid framkomsten, men mycket kan hända på vägen över. Om man gör ett bra jobb och någon i besättningen inte får eller vill jobba vidare kan positionen bli öppen. Man kan också få rekommendationer till någon annan båt som skepparen eller någon annan i besättningen känner. Man har fått in en fot i branschen helt enkelt. För när väl chartersäsongen börjar bör alla positioner vara fyllda så man kan börja ta emot gäster  

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate »