Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Astronavigering, en introduktion till navigation med hjälp av himlakroppar

Babette5.Magnus.sextant-79
På min första Atlantsegling 1979 ombord en Baltic 39 var det tiden före GPS och navigation gjordes med hjälp av sextant och radiopejl. Här tar jag en solhöjd.

Navigation med hjälp av himlakroppar är en kunskap som håller på att dö ut men som länge var det enda hjälpmedlet för positionsbestämning på världshaven, kompletterat med dödräkning med hjälp av logg och kompass. Jag berättar om astronavigationens historia och grundprinciperna för uträkningarna och hur man gör i praktiken (jag brukar ta med mig min sextant). Det är inte en kurs (se under rubriken kurser på sidan) utan mer en introduktion till astronomisk navigation.

För bokning och prisförfrågan kontakta mig genom att:
(priset för föredraget är beroende på var och för vilka det hålls)

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Views: 56
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »