Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Övriga tjänster

Under rubriken “Övriga tjänster” finns presentation av annat som vi kan göra relaterat till vårt stora intresse segling och livsstilen som det innebär att leva ombord på en båt. Det är dels föredrag vi kan hålla om logistiken kan lösas, det handlar om att vi kan hjälpa till med leveransseglingar när du vill ha hjälp eller inte har möjlighet själv och det handlar om utbildningar, antingen praktiska kurser ombord båten Sarita eller teoretiska kurser inom nautisk kompetens och livet ombord. Det kan vara allt från astronavigering till skärgårdsskeppare. Välkommen att läsa vidare om de olika möjligheterna.

Share Button
Views: 30
Translate »