Lär dig navigera med sextant.

MaMuJag har fått förfrågningar om att hålla en kurs i astronavigering, hur man får sin position genom att med en sextant mäta höjden over horisonten på himlakroppar, då främst solen. En kunskap som när jag började segla på världshaven på sent 1970-tal var det enda sättet att bestämma positionen bortanför kusterna, förutom död räkning. Nu finns en planerad kurs i vår (den 4, och 12 maj på kvällen samt helgen den 14-15 maj), hör av dig om du är intresserad.

Navigationen har utvecklats med en mängd tekniska hjälpmedel over tiden. Från tidernas begynnelse var det människans kunskap, erfarenhet och sinnen som var grunden för navigation på havet och vågmönster, vindförhållanden, molnformationer och djurliv gav information om man var på rätt väg eller inte.

400px-Marine_sextantSedan kom segelfartygens era med släplogg, kompass, sextant (olika versioner I utvecklingen) som innan en noggrann kronometer (klocka) bara gav en latitud från den lokala middagshöjden av solen, då den stod som högst. Det gjorde att skeppen som korsade Atlanten seglade ned till rätt latitud, en latitud man visste att det fans land på när man kommit över på andra sidan, och då seglade rakt västerut för att korrigera kursen varje middagshöjd till rätt latitud. Men longituden fick man fortfarande beräkna med dödräkning. Därför var det viktigt att ha en utkik högt upp I masten som kunde varna för när man närmade sig land, för man visste inte med så stor noggrannhet när man skulle komma fram.

Avsaknaden av goda metoder att bestämma longitud ledde under 1500-, 1600- och 1700-talen till många katastrofala skeppsbrott, då seglatser över oceanerna blivit vanliga. Brittiska parlamentet utlyste 1714 ett pris på 20 000 pund sterling till den som lyckades för den som kunde lösa longitudproblemet, att man inte hade en noggrann klocka med vilken man kunde mäta tiden för solhöjden.

250px-Nautical_chronometerEfter att ha konstruerat tre kronometrar med relativt stor tillförlitlighet lyckades John Harrison 1761 framställa en kronometer som under en resa från Portsmouth till Jamaica och tillbaka, en resa under 161 dagar drog sig endast 1 minut och 5 sekunder, tillräckligt för att motsvara en felmarginal på 18 engelska sjömil och vann priset. Då kunde man börja räkna fram en position även på haven.

Med den moderna elektronikens intåg, först radiobaserade hjälpmedel som Loran och Decca för kustnära navigation, och sedan satellitbaserade navigatorer med först SatNav (som använde dopplereffekten) och sedan GPS så underlättades navigationen med noggranna positioner oavsett var man befinner sig.

Men att bestämma sin position med hjälp av himlakroppar har en lång tradition. Och kunskapen att kunna navigera med sextant var viktig att bevara endast inom befälskåren då vetskapen om att besättningen inte skulle kunna navigera ofta förhindrade myteri när förhållanden ombord var outhärdliga. I och med GPS har behovet av astronomisk navigation minskat radikalt och kunskapen håller sakta på att försvinna. Vid min första Atlantsegling 1979 var sextant vårt viktigaste navigationsinstrument och jag lärde mig hantverket under överseglingen. Jag har sedan underhållit kunskapen och den ingick även som en viktig del när jag tog min examen i Master of Yachts 200 tons Unlimited.

Sextant.FjaestadÄven om jag inte använder min sextant speciellt ofta tycker jag det är en kulturell gärning att hålla kunskapen vid liv, och även föra den vidare för de som vill. Så när det nu kommit lite förfrågningar så tänkte jag hålla en kurs I april I Stockholm. Det brukar behövas runt 20 timmar av kombinerad praktik och teori som kan delas upp på 10 kväller eller mer intensivt ett par helger (eller 5 kvällar och en helg). Det kommer inte bli så mycket algebra och vinkelkunskap, även om teorin bakom bygger på det. Fokus är på att förstå helheten och de praktiska steg som måste göras för att räkna fram positionen. Förkunskap i navigation underlättar så begrepp som kurs, fart, distans, bäring och deras betydelse är bekanta.  Även USA:s kustbevakning har återinfört astronavigering i sin kursplan.

Målsättningen med kursen är att deltagarna skall kunna hantera en sextant och kunna slå i tabeller för att räkna farm en position från middagshöjd, två LOP (Line of Positions) och utseglad distans samt LOP:s från flera himlakroppar vars höjder är tagan samtidigt.

Att bestämma sin position med hjälp av himlakroppar har en lång tradition och var den enda metoden för de tidiga utforskarna av världshaven. Kunskapen var viktig att bevara endast inom befälskåren då vetskapen om att besättningen inte skulle kunna navigera ofta förhindrade myteri när förhållanden ombord var outhärdliga.

I och med GPS har behovet av astronomisk navigation minskat radikalt och kunskapen håller sakta på att försvinna. Vid min första Atlantsegling 1979 var sextant vårt viktigaste navigationsinstrument och jag lärde mig hantverket under överseglingen. Jag har sedan underhållit kunskapen och den ingick även som en viktig del när jag tog min examen i Master of Yachts 200 tons unlimited.

Även om jag inte använder min sextant speciellt ofta tycker jag det är en kulturell gärning att hålla kunskapen vid liv, och även föra den vidare för de som vill. Kursen har ett användarperspektiv och även om teorin bakom gås igenom är fokus på hur man gör vid positionsbestämning. Kursen inkluderar:

  • Grundläggande teori om astronomisk navigering med viktiga begrepp och definitioner
  • Sextanten, hur den fungerar och vilka korrektioner som måste göras i uträkningarna
  • Tabeller som måste användas (eller en miniräknare där informationen finns lagrad)
  • Handhavande och teknik vid användning av sextant
  • Hur man tar en middagshöjd (räknar ut sin latitud med en solhöjd)
  • Hur man får position med två solhöjder tagna vid olika tillfällen under dagen
  • Hur man får en position med hjälp av flera himlakroppar (stjärnor, måne och planeter)

Jag vill gärna dela med mig av mitt intresse och min samlade kunskap inom det nautiska området. Det finns möjlighet för deltagarna att själva organiserar en grupp, eller få individuell utbildning, där vi lägger upp formatet för kursen tillsammans. Då formen för kurserna kan variera så har jag inget fast pris utan beroende på form och antal deltagare kan detta variera.

För bokning, diskussion om upplägg och prisförfrågan kontakta mig genom att:

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Translate »