Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

AllmäntNavigationTips och rådUtbildning

Lär dig navigera med sextant.

MaMu
Ombord på MaMu VI 1983 under en Atlantsegling övade hela besättningen på astronavigering, här prövar Dan en solhöjd.

Jag har fått förfrågningar om att hålla en kurs i astronavigering, hur man får sin position genom att med en sextant mäta höjden over horisonten på himlakroppar, då främst solen. En kunskap som när jag började segla på världshaven på sent 1970-tal var det enda sättet att bestämma positionen bortanför kusterna, förutom död räkning. Nu finns en planerad kurs i vår (den 4, och 12 maj på kvällen samt helgen den 14-15 maj), hör av dig om du är intresserad.

Navigationen har utvecklats med en mängd tekniska hjälpmedel over tiden. Från tidernas begynnelse var det människans kunskap, erfarenhet och sinnen som var grunden för navigation på havet och vågmönster, vindförhållanden, molnformationer och djurliv gav information om man var på rätt väg eller inte.

En klassisk sextant med sina beståndsdelar

Sedan kom segelfartygens era med släplogg, kompass, sextant (olika versioner I utvecklingen) som innan en noggrann kronometer (klocka) bara gav en latitud från den lokala middagshöjden av solen, då den stod som högst. Det gjorde att skeppen som korsade Atlanten seglade ned till rätt latitud, en latitud man visste att det fans land på när man kommit över på andra sidan, och då seglade rakt västerut för att korrigera kursen varje middagshöjd till rätt latitud. Men longituden fick man fortfarande beräkna med dödräkning. Därför var det viktigt att ha en utkik högt upp I masten som kunde varna för när man närmade sig land, för man visste inte med så stor noggrannhet när man skulle komma fram.

Avsaknaden av goda metoder att bestämma longitud ledde under 1500-, 1600- och 1700-talen till många katastrofala skeppsbrott, då seglatser över oceanerna blivit vanliga. Brittiska parlamentet utlyste 1714 ett pris på 20 000 pund sterling till den som lyckades för den som kunde lösa longitudproblemet, att man inte hade en noggrann klocka med vilken man kunde mäta tiden för solhöjden.

Den för sjöfarten så viktiga kronometern. Med dess introduktion kunde också longituden räknas ut.

Efter att ha konstruerat tre kronometrar med relativt stor tillförlitlighet lyckades John Harrison 1761 framställa en kronometer som under en resa från Portsmouth till Jamaica och tillbaka, en resa under 161 dagar drog sig endast 1 minut och 5 sekunder, tillräckligt för att motsvara en felmarginal på 18 engelska sjömil och vann priset. Då kunde man börja räkna fram en position även på haven.

Med den moderna elektronikens intåg, först radiobaserade hjälpmedel som Loran och Decca för kustnära navigation, och sedan satellitbaserade navigatorer med först SatNav (som använde dopplereffekten) och sedan GPS så underlättades navigationen med noggranna positioner oavsett var man befinner sig.

Men att bestämma sin position med hjälp av himlakroppar har en lång tradition. Och kunskapen att kunna navigera med sextant var viktig att bevara endast inom befälskåren då vetskapen om att besättningen inte skulle kunna navigera ofta förhindrade myteri när förhållanden ombord var outhärdliga. I och med GPS har behovet av astronomisk navigation minskat radikalt och kunskapen håller sakta på att försvinna. Vid min första Atlantsegling 1979 var sextant vårt viktigaste navigationsinstrument och jag lärde mig hantverket under överseglingen. Jag har sedan underhållit kunskapen och den ingick även som en viktig del när jag tog min examen i Master of Yachts 200 tons Unlimited.

Det är bra att ha ett rep runt halsen till sextanten om man skulle tappa den när båten gungar i vågorna

Även om jag inte använder min sextant speciellt ofta tycker jag det är en kulturell gärning att hålla kunskapen vid liv, och även föra den vidare för de som vill. Så när det nu kommit lite förfrågningar så tänkte jag hålla en kurs I april I Stockholm. Det brukar behövas runt 20 timmar av kombinerad praktik och teori som kan delas upp på 10 kväller eller mer intensivt ett par helger (eller 5 kvällar och en helg). Det kommer inte bli så mycket algebra och vinkelkunskap, även om teorin bakom bygger på det. Fokus är på att förstå helheten och de praktiska steg som måste göras för att räkna fram positionen. Förkunskap i navigation underlättar så begrepp som kurs, fart, distans, bäring och deras betydelse är bekanta.  Även USA:s kustbevakning har återinfört astronavigering i sin kursplan.

Målsättningen med kursen är att deltagarna skall kunna hantera en sextant och kunna slå i tabeller för att räkna farm en position från middagshöjd, två LOP (Line of Positions) och utseglad distans samt LOP:s från flera himlakroppar vars höjder är tagan samtidigt.

En solhöjd ombord tas ombord Swan 651:an Sway på en leveranssegling över Atlanten i mitten på 90-talet.

Att bestämma sin position med hjälp av himlakroppar har en lång tradition och var den enda metoden för de tidiga utforskarna av världshaven. Kunskapen var viktig att bevara endast inom befälskåren då vetskapen om att besättningen inte skulle kunna navigera ofta förhindrade myteri när förhållanden ombord var outhärdliga.

I och med GPS har behovet av astronomisk navigation minskat radikalt och kunskapen håller sakta på att försvinna. Vid min första Atlantsegling 1979 var sextant vårt viktigaste navigationsinstrument och jag lärde mig hantverket under överseglingen. Jag har sedan underhållit kunskapen och den ingick även som en viktig del när jag tog min examen i Master of Yachts 200 tons unlimited.

Även om jag inte använder min sextant speciellt ofta tycker jag det är en kulturell gärning att hålla kunskapen vid liv, och även föra den vidare för de som vill. Kursen har ett användarperspektiv och även om teorin bakom gås igenom är fokus på hur man gör vid positionsbestämning. Kursen inkluderar:

Jag själv i mina första trevande försök till en solhöjd ombord Baltic 39:an Babette. Året var 1979 och det har blivit fler övningar sen dess.
 • Grundläggande teori om astronomisk navigering med viktiga begrepp och definitioner
 • Sextanten, hur den fungerar och vilka korrektioner som måste göras i uträkningarna
 • Tabeller som måste användas (eller en miniräknare där informationen finns lagrad)
 • Handhavande och teknik vid användning av sextant
 • Hur man tar en middagshöjd (räknar ut sin latitud med en solhöjd)
 • Hur man får position med två solhöjder tagna vid olika tillfällen under dagen
 • Hur man får en position med hjälp av flera himlakroppar (stjärnor, måne och planeter)

Jag vill gärna dela med mig av mitt intresse och min samlade kunskap inom det nautiska området. Det finns möjlighet för deltagarna att själva organiserar en grupp, eller få individuell utbildning, där vi lägger upp formatet för kursen tillsammans. Då formen för kurserna kan variera så har jag inget fast pris utan beroende på form och antal deltagare kan detta variera.

För de som vill försöka förstå grunderna mer pragmatiskt så satte jag ihop en PowerPoint som förklarar vad man egentligen gör mer ingående. Den innehåller också olika mallar man kan använda vid uträkningarna för olika himlakroppar. Det är bara kunskap om plus och minus som behövs men det behövs en hel del interpoleringar (förutom tabellerna) då tabellerna skulle bli orimligt stora om värden för alla uppgifter fanns på minuten. Men om det kan skapa en bättre förståelse för helheten får du gärna ta del av PowerPointen i PDF format.

För bokning, diskussion om upplägg och prisförfrågan kontakta mig genom att:

 • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
 • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
 • ring 0706-81 51 61
Share Button
Views: 1 139

Magnus Lindén

Jag, Magnus Lindén, som skapat denna hemsida är en person vars passion för segling och upplevelser förknippade med segling började i tonåren och har följt mig genom åren även om formen och omfattningen skilts sig åt över tid. Det har varit en tonårstid med träbåtar, en karriär som charterskeppare på världshaven, en period som frilansjournalist för båttidningar i kombination med leveransseglingar, en lugnare tid med familjeliv, 8-5 jobb och semestersegling i skärgården och nu en upptrappning av båtlivet igen med inköp av en Solitaire 52:a som ligger i Medelhavet. Erfarenheterna från mitt seglarliv har jag samlat i boken Bortom horisonten.

6 svar på ”Lär dig navigera med sextant.

 • Kan du ge rekommendation på en bra sextant för navigering

  Svar
  • Är tyvärr ingen expert på sextanter men mest prisvärda brukar de från forma öststaterna vara, ofta med Zeiss optik. Lyth har bra kvalitet och Davids om plastsextanter duger. Men jag vågar inte ge några råd då min kunskap är begränsad. Här en länk till en sida som har lite råd, (kan inte bedömma hur bra dock):
   http://astronomisknavigation.se/Sextanten/Koptips

   Svar
 • Hej

  jag är intresserad av att lära mig att navigera med en sextant.
  När går kursen nästa gång i Stockholm?

  Mvh

  Lars Zandén

  Svar
  • Lars,
   Tack för visat intresse. Jag lever ombord båten i Grekland just nu och har ingen kurs planerad. Om du bor i Stockholmsområdet vet jag att Oceanseglingsklubben har kurser då och då. Lycka till.
   Magnus

   Svar
   • Intressant läsning, vill lära mig navigera med hjälp av himlakroppar. Borde finnas kurser på webben

    Svar
    • Ja, pp Youtube finns många “kurser” mer eller mindre “matematiska. Vet att Oceanseglingsklubben brukar ha kurser också. Lycka till!

     Svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »