Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

AllmäntFöredragUtbildning

Kurser om sjöliv

P1060179Är du intresserad av att lära dig astronomisk navigation och hantera en sextant, eller vidga dina seglingsvyer; att förbereda dig på att segla bortom horisonten, i andra farvatten utanför de Skandinaviska? Eller kanske ta Utsjöskepparen med tidvattensnavigation eller lyssna på ett föredrag om hur det är att segla bortom horisonten? Då kan du anmäla dig hos Sjöliv (Medborgarskolan) där jag börjat ha navigations och båtlivskurser från i höst. Välkomna ombord!

IMG_2420

Föredraget Bortom horisonten
Jag kommer att hålla ett föredrag om hur det är att segla bortom horisonten den 24:e november som kursdeltagare har gratis inträde till. Föredraget är för de som är nyfikna på att segla utanför Sveriges gränser, genom att hyra båt, jobba som besättning eller med egen långfärdsbåt. Det inkluderar bland annat hur det är att segla 24/7 med nattsegling, vaktsystem och att leva i en plattform som ständigt är i rörelse. Det är skiftande väderförhållande, bland annat hårt väder, och hur man hanterar det. Det är båten och dess utrustning och vad som är en bra besättning för att ha väl fungerande relationer ombord. Det handlar också om tidvatten och hur navigationen skiljer sig, bland annat med att läsa vattendjup och botten med färger i vattnet, eye-ball navigation. En del handlar om ankring och tilläggning och en annan om myndigheter. Exakt vad jag fokuserar på brukar styras av auditoriet och de frågor som ställs under föredraget. Min presentation illustreras med bilder, musik och filmer.

Babette5.Magnus.sextant-79

Astronomisk navigation
Kursen med astronomisk navigation har målsättningen att deltagarna skall kunna hantera en sextant och kunna slå i tabeller för att räkna fram latituden från en middagshöjd, en position från två LOP (Line of Positions) och utseglad distans samt positionen från LOP:s från flera himlakroppar vars höjder är tagna samtidigt. Fokus ligger på det praktiska arbetet och även om den teoretiska grunden gås igenom kommer vi inte att arbeta med komplicerad matematik och geometri. En praktisk del ingår när vi arbetar med sextanten (jag har en men om det är fler som har blir det lättare).

Kursen Bortom horisonten
Kursen Bortom horisonten har som målsättning att de som är nyfikna på att segla utanför Sveriges gränser, genom att hyra båt, jobba som besättning eller med egen långfärdsbåt, får en ökad kunskap om vad de största skillnaderna är mellan att segla bortom horisonten i jämförelse med skärgårdsseglingar, vilka utmaningarna är och hur man kan möta dessa på ett bra sätt. Sammankomsterna kommer att ha en introduktion och presentation men också innehålla mycket gruppdiskussioner inom ramen för ämnen som ankring och tilläggning, livet till havs med taktik vid hårt väder, väder och navigation, myndigheter, besättningen och relationer ombord samt båten och dess utrustning.

TurkietKnidos

Utsjöskepparen
Utsjöskepparen är en utbildning som är en del av NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning) utbud där en förhörsförrättare kan utfärda ett Utsjöskepparintyg. Kursen innehåller teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, kommunikation, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap, båten och dess utrustning m.m. som behövs för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed Europas kuster. Bland annat genomgång av tidvattensnavigation med tidvattenstabeller och strömtrianglar. Man bör därmed ha kustskepparexamen för att gå kursen.

Om något av detta låter intressant så kan du gå in på länkarna i inlägget för mer information och anmälan. Jag ser fram emot att prata sjöliv med dig i höst!

Share Button
Views: 2

Magnus Lindén

Jag, Magnus Lindén, som skapat denna hemsida är en person vars passion för segling och upplevelser förknippade med segling började i tonåren och har följt mig genom åren även om formen och omfattningen skilts sig åt över tid. Det har varit en tonårstid med träbåtar, en karriär som charterskeppare på världshaven, en period som frilansjournalist för båttidningar i kombination med leveransseglingar, en lugnare tid med familjeliv, 8-5 jobb och semestersegling i skärgården och nu en upptrappning av båtlivet igen med inköp av en Solitaire 52:a som ligger i Medelhavet. Erfarenheterna från mitt seglarliv har jag samlat i boken Bortom horisonten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »