Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Bortom horisonten, skillnader mellan skärgårds- och oceansegling

Sway.hårtväderdäck
Ombord på Swan 651:an Sway på väg mellan Azorerna och Engelska kanalen.

För de som är nyfikna på att segla utanför Sveriges gränser, genom att hyra båt, jobba som besättning eller med egen långfärdsbåt, så väntar en spännande ny värld. Lite av vad de största skillnaderna från skärgårdsseglingar är, vilka utmaningarna är och hur man kan möta dessa handlar föredraget om. Det inkluderar bland annat hur det är att segla 24/7 med nattsegling, vaktsystem och att leva i en plattform som ständigt är i rörelse. Det är skiftande väderförhållande, bland annat hårt väder, och hur man hanterar det. Det är båten och dess utrustning och vad som är en bra besättning för att ha väl fungerande relationer ombord. Det handlar också om tidvatten och hur navigationen skiljer sig, bland annat med att läsa vattendjup och botten med färger i vattnet, eye-ball navigation. En del handlar om ankring och tilläggning och en annan om myndigheter. Min presentation kompletteras med bilder, musik och filmer för att illustrera vad jag tycker är viktigt.

För bokning och prisförfrågan kontakta mig genom att:
(priset för föredraget är beroende på var och för vilka det hålls)

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Views: 10
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »