Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Segla med, båtjobb och leveranser

droppedImage-6

Nedan finns några olika hemsidor och Facebooksidor som är kontaktytor för båtar som letar efter besättning och besättning som letar efter en position. Det kan vara både som betald besättning eller olika typer av arrangemang med delad kostnad, eller regelrätt charter. På de öppna Facebook sidorna är det som alltid många som marknadsför charterbåtar eller produkter. På nästan alla sidor är det gratis att söka arbete på och lägga in sin CV, men de ger varken garantier eller lägger ner något arbete för att hitta arbete åt de som söker positioner. Det är stora lyxiga motorbåtar som dominerar utbudet även om segelbåtar också finns med och det är fler sökande än tillgängliga platser, och många av de öppna positionerna annonseras på flera platser parallellt, och många gäller stora motorbåtar. Men sidorna är en mötesplats som ger många möjligheter också. När man googlar på nätet på crew agencies så kommer det upp en mängd företag och länkar, många går till företag som har fokus på lyxmotorbåtar, men det finns också för segelbåtar.

I min bok Bortom horisonten finns ett kapitel med mer information om hur man kan få jobb på privata eller charterbåtar runtom i världen. För de lite större båtarna krävs ofta en internationell licens inom ramen för STW (Standard of Training, Certification & Watchkeeping)  Det finns finns flera svenska skolor som har dessa utbildningar, bl.a Sjöskolan och Sjösportskolan. Jag har också skrivet en sammanfattande text (Lyxjobb med slitgöra) om vad jobbet innebär, hur man bäst hittar jobb och en hel del praktiska tips och råd.  Lycka till! Uppdaterad 2020-12-08

 • Big Sailboat Available Crew (Facebook) Mest för stora båtar. Drygt 5 000 medlemmar och CV kan laddas upp på sidan. Kostnadsfri. Sporadiskt med båtar.
 • Big Sailboats Jobs (Facebook) Mest för stora segelbåtar. Över 22 000 medlemmar.
 • Bluewater Yachting Mest för lyxiga stora båtar, företrädesvis motorbåtar men även segelbåtar.  Har en Facebooksida med runt 10 000 följare
 • Crew and captains (Facebook) Mest motorbåtar men aktiv. Över nästan 14 000 medlemmar. CV kan laddas upp på sidan
 • Crew and Yacht Finder (Facebook) Lite blandat med jobb och charter, CV kan laddas upp. Runt 3 000 medlemmar.
 • CrewBay En lättnavigerad sida som kräver inloggning (gratis). CV kan laddas upp och har ofta många jobb
 • Crew Finder International En av de större hemsidorna med både motorbåtar och segelbåtar förekommer. Registrering krävs.
 • Crew Network  Förmedling av jobb på mest stora båtar, både motor och segel även om motorbåtarna dominerar.
 • Crew Share Sweden (Facebook) En sida med svenskt ursprung för både betald och ej betald besättning. I nuläget (2015) runt 100 medlemmar.
 • Crew circle (Facebook) En sida för både segel och motorbåtar även om det senare dominerar, gratis. CV kan laddas upp. Över 20 000 medlemmar.
 • Crew Seekers International En bra och överskådlig hemsida för både betalda positioner och olika versioner av delade kostnader med medlems loggin (gratis).
 • Dockwalk En hemsida och mötesplats för både de som söker arbete och besättning, har lite mer information än bara mötesplats
 • El Crew Co En förmedlingssida som är baserad i Mallorca som kräver registrering. Har också en Facebooksida med drygt 9 000 medlemmar
 • Elite Crew International En hemsida med mest arbeten på lyxiga båtar, framför allt motorbåtar. Kräver registrering.
 • Find a crew En australiensisk hemsida med både betalda och betalande positioner som påstår sig vara den största i världen.
 • Gastbanken (Facebook) En svensk mötesplats för de som vill segla och de som behöver gastar, både långt och kort, betalande och betalda. Runt 5 000 medlemmar.
 • Halcyon Yacht Delivery Ett företag som arbetar med leveransseglingar och behöver bemanning av både skeppare och besättning. Olika leveranser kan ha olika villkor när det gäller betalning men man kan anmäla intresse för att vara med på leveranser. Har också en Facebookgrupp för utbyte av erfarenhet, Yacht Delivery Skipper Network  (runt 13 000 medlemmar) och en Facebookgrupp för besättning att utbyta erfarenheter, Yacht Delivery Crews Network (nästan 15 000 medlemmar) och en för skeppare och besättning att hitta varandra, International Yacht Delivery – Skippers and Crew (runt 12 500 medlemmar)
 • How many Yacht crew in the world (Facebook) En av de större mötesplatserna för jobbsökning på Facebook med runt 14 000 medlemmar som uppmanar till CV uppladdningar.
 • Jobs for Yacht Crew Professional (Facebook) En sida för jobb på mest lyxiga motorbåtar där man skall ladda upp CV. Över 10 000 medlemmar
 • Marefind (Marefind är en online platform för att föra samman ägare med besättning över världen för den kommersiella trafiken men även charterbåtar).
 • Marinkraft (Egentligen ett rekrytingsföretag för den kommersiella sjöfarten men de har startat en avdelning för leveransseglingar man kan anmäla sig till och då få nyhetsbrev om möjligheter till leveransseglingar)
 • Marinscence Ett rekryteringsföretag som på sin sida har länkar till många crew agencies i olika delar av världen
 • Mega Yacht Industry (Facebook) Mötesplats för jobbsökare och båtar, mest lyxmotorbåtar. Över 20 000 medlemmar.
 • Ocean crew link En av de bättre hemsidorna med både betalda positioner och olika versioner av delade kostnader (bl.a. samarbetet med ARC-organisatörerna)
 • Offshore Delivery Crew (Facebook) En sida för leveransbesättning och skeppare att hitta varandra. Runt 9 000 medlemmar
 • Palma Yacht Crew (Facebook) En sida med nästan 70 000 medlemmar som förutom att vara en mötesplats för båtar och jobbsökande också har information om Palma då det är ett populärt tillhåll för charterbåtar.
 •  Proangels Crew Placement (Facebook)  Facebooksida (nära 9 000 medlemmar) för mest lyxiga motorbåtar.
 • Sailboat Crewfinder Worldwide (Facebook) En sida för möjligheter för skeppare/ägare och besättning att hitta varandra och det ska vara icke kommersiell verksamhet. nästan 30 000 medlemmar
 • Sailboat Hitchhikers and Crew Connection (Facebook) (över 42 000 medlemmar) En mötesplats för båtar på väg och de som vill lifta med någon båt
 • Sailboat owners find a crew (Facebook) En sida där ägare och besättning kan hitta varandra utan några kostnader. Nära 10 000 medlemmar
 • Sjöskolan (Ett utbildningsföretag som har utbildningar av Master of Yacht, Basic Safety, Sjöbefäl klass 8 och andra kommersiella examen)
 • Sjösportskolan (Ett utbildningsföretag som har utbildningar av Master of Yacht, Basic Safety, Sjöbefäl klass 8 och andra kommersiella examen)
 • Superyacht crew hemsidaDonna Morris Superyacht Crew (Facebook) En australisk hemsida och Facebooksida för lyxmotorbåtar och besättningar. Över 15 000 medlemmar på Facebook.
 • Swedish Yacht Crew School (Ett relativt nystartat svenskt utbildningsföretag för de som vill jobba som Stewardess, Steward, Deckhand och Chef, men de hjälper också till vid rekrytering).
 • The Crew Circle (Facebook) En sida med ambitionen att sammanföra skeppare med besättning där man kan ladda ner CV. Gruppen är stor, har runt 22 000 medlemmar.
 • Today’s Yacht Crew (Facebook) Mötesplats för båtar som söker jobb och arbetssökanden med runt 15 000 medlemmar. Uppladdninga av CV uppmuntras.
 • Yacht Crew International är en av de större rekryteringsföretagen för framför allt större lyxbåtar, mest motorbåtar, med en hemsida som man laddar upp sitt CV. De har också en stor Facebooksida  med nära 35 000 medlemmar.
 • Yacht Delivery.se (Ett svenskt bolag som erbjuder förflyttning av segel och motorbåtar över hela världen)
 • Yachting Crews (Facebook) En mötesplats för besättning och båtar som söker personal med nästan 16 000 medlemmar.
 • Yachting Sweden En svensk sida där tips ges till de som vill jobba på större båtar, erbjuder också kurser i ämnet.
 • Yotspot är en hemsida för ett av de större rekryteringsföretagen för båtar och besättning med möjlighet att ladda upp CV. Deras Yotspot på Facebook har och ovanligt lite “onödiga inlägg” och runt 35 000 medlemmar.
 • Work on a Yacht En sida som säljer en bok om att jobba på lyxbåtar, speciellt motorbåtar, men har länkar till flera crew agencies (motorbåtar dominerar dock)
 •  World Yacht Charter är en hemsida främst för charter av lyxbåtar  men ibland också information om lediga positioner. Deras medlemssida på Facebook har över 13 000 medlemmar.
Share Button
Views: 729

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »