Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Föredrag

Anegada
Swan 57:an Ioarana ankrad utanför Anegada i Jungfruöarna, en ö med många rev runtomkring.

Jag har regelbundet hållit föredrag om erfarenheterna från mina seglingar under åren. I början var det mest om livet som professionell besättning på charterbåtar, hur man får jobb och vad arbetet innebär. Jag kallade det: Lyxigare med slavjobb. Med åren så blev också skillnaderna mellan att segla i skärgården och ute på oceanerna och i geografiska områden utanför den svenska kusten tydligare. Så växte föredraget Borton horisonten fram som också blev grunden för boken med samma namn. Min segling med Milo Dahlmann genom Patagonien gav så många upplevelser att jag gjorde ett eget föredrag av det, Segling i Patagonien. Jag fick också en förfrågan om att prata om Astronomisk navigation vilket gjorde att jag satte ihop ett föredrag om detta. Med tiden har också intresset för Relationer ombord ökat och då det är en av de viktigaste ingredienserna ombord på en väl fungerande båt så finns det ett föredrag med fokus på detta. Efter att ha seglat i den grekiska övärlden i över sex säsonger har jag ett föredrag om Greklands pärlor. Även erfarenheterna efter att ha flyttat ombord Sarita med min sambo Lucina har resulterat i ett föredrag med de erfarenheterna, Bo ombord en segelbåt. Under hösten 2017 och vintern 2018 var jag med som leveransbesättning ombord en 26 meters katamaran från Marseille till Nassau vilket jag också har ett föredrag om, Över Atlanten med en 26 meter katamaran.

Jag har dock mycket material och kan vinkla föredragen efter önskemål, kontakta mig för att diskutera vad som skulle vara ett intressant fokus.

För bokning och prisförfrågan kontakta mig genom att:
(priset för föredraget är beroende på var och för vilka det hålls)

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Views: 6
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »