Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

EkonomiFörberedelserOkategoriseradeTips och råd

Jakten på den perfekta båtförsäkringen

Det har varit många trådar på sociala medier om försäkringar för båtar på långfärdssegling. Ämnet är aktuellt då man kan läsa om att Alandia har sagt upp många av sina försäkringar (och erbjuder nya till högre premie och förändrade villkor) och Pantaenius ställer högre krav på båtarna (riggålder och storlek på båt). Själv fick jag min försäkring uppsagd från Alandia, så jag försökte titta på vilka alternativen var och tänkte dela med mig av det arbetet och vad jag kom fram till.

En av upptäckterna i min miniundersökning av olika alternativ var föga överraskande; att det är svårt att jämföra olika försäkringar med varandra, Förutom premiestorlek är det som som skiljer framför allt självrisknivå, ersättningsnivå, detaljvillkor, seglingsområden och vad man väljer skall ingå (liv- och olycksfallsförsäkring och rättshjälp t ex). 

En bra början är att lära sig vad man skall se upp med och tänka på när man tecknar försäkringar och jag hittade ett blogginlägg från Cygnus3 i frågan. Till exempel så arbetar samtliga försäkringsbolag med underwriters, det vill säga att de som står för själva risktagandet är inte bolagen utan deras underwriters (där LLoyds är den mest kända). Många använder dessutom samma underwriters så försäkringsbolagen är företag som mer syr ihop lösningar för sina kunder och äger kundkontakterna. Så det gäller hur bra de kan sy ihop en lösning för sina kunder vilket kan fungera utmärkt men också skulle kunna skapa dubbla lojaliteter.

Jag har följt trådar på nätet om hur försäkringstagarna uppfattat servicen hos sina bolag, både under kontraktsskrivningen men framför allt vid någon skadeanmälan. Det varierar också även om jag tycker att det verkar som att de flesta varit nöjda med det försäkringsbolag de valt. Så valet handlar till slut mest om vad man prioriterar i en jämförelse. Vill man ha lågt pris, generösa villkor, låg självrisk, högt ersättningstak eller speciella försäkringsområden som rättshjälp eller annat.

Jag kontaktade en handfull försäkringsbolag som jag hört talas om genom de olika trådarna på sociala medier eller googlat mig fram till, en del välkända för mig andra helt nya. Det var:

Andra försäkringsbolag som jag inte har undersökt: ZIS (Zorab), GJW, AGCS (Allianz), Yachtline, Bishop Skinner, Admiral, och det finns fler.


De flesta har ett webbformulär att fylla in med uppgifter om båten och mig själv och vad jag ville försäkra. Vi har en 53 fots segelbåt från 1991 till ett värde av 1 700 000 med en 73 hästkrafters Yanmar från 2005 och ny rigg från 2003. Vi ville ha en försäkring för Medelhavet, Joniska och Egeiska havet till en början. En del bolag gav försäkring för exakt det området medan andra har förutbestämda områden som då är större än det vi frågade efter. När frågan kommit upp så har jag sagt ja till hårdvindsförsäkring. Samtliga har anpassat sina tak för ersättningsbelopp till kraven från länder i Medelhavet som har såna krav, som Italien, Grekland och Spanien. En del bolag hade dock betydligt högre beloppstak än som begärs av dessa länder.

Se tabellen nedan för de viktigaste jämförande siffrorna. Medlemskap i olika föreningar (som Medelhavsseglarna, Oceanseglingsklubben och Jordenruntseglarklubben) kan ge rabatter på självrisk (upp till halvering) eller premier, men de är ej medräknade här. Siffrorna är i SEK med €-kursen 10,54, premierna på årsbasis och med reservation att det kan finnas missförstånd.

När jag jämförde villkoren var många fraser återkommande hos de olika försäkringsbolagen, som att försäkringen inte gäller vid krig, terrordåd, revolution och radioaktiv strålning (från bomb eller kärnkraftsolycka). Däremot gäller försäkringen hos en del vid piratdåd och vandalism. Alla har som krav att om utombordare och jolle skall kunna ersättas ska serienummer finnas respektive namn vara påmålad samt att de skall förvaras låsta. Alla har texter om att skador från ”gradual deterioation” (gradvis försämring) inte ingår utan det skall vara någon speciell händelse som orsakar skadan, inte ett resultat av normal användning och förslitning. Man är också som försäkringstagare skyldig att vidta åtgärder som minimerar skadorna, både förebyggande och när något hänt,

Två saker som kan skilja sig markant är självrisken och premien ofta i relation till varandra (ju högre premie desto lägre självrisk). Därför har jag för både Alandia och Pantaenius tagit med tre olika premienivåer som påverkas av vald självrisk. Pantaenius har även som säljargument att man ersätter försäkrad utrustning med motsvarande ny utrustning vilket är en trevlig policy, men självrisken är då istället högre än hos de flesta andra bolag. Y Yacht Insurance har en väldigt låg självrisk men har avdrag på upp till 30% av värdet i en del kategorier innan självrisken. 

En del bolag föll bort snabbt. Alandia hade alldeles för dyr premie i jämförelse med vad man fick för pengarna. Jag har dock varit mycket nöjd med deras hanteringen av mitt enda försäkringsärende (en utblåst genua i hård vind då den ofrivilligt rullade ut då en bult i Furlexen arbetat sig loss). Men deras höjning av premien (och ett mail med uppsägning tre veckor innan den upphörde, dålig lönsamhet för segmentet är motivet) gjorde att de inte längre var ett alternativ. Williams Marine Service hade för hög premie och var för mig helt okänd, så det försvann också utan mer undersökning. Paul L’Orbey, ett holländsk bolag, krävde en besiktning för att försäkra vilket kändes onödigt då andra inte krävt det. Topsail kändes som ett alternativ men såg ut att ha liknande villkor som Y men med lite högre premie

Så det blev mellan Pantaenius och Y som valet stod och det var deras villkor jag tittade närmare på. Generellt så verkade Pantaenius ha de bästa villkoren och högsta ersättningstaken på de områden som låg utanför själva båten vars värde jag bestämt själv (och godkänts av bolagen). Den summan hade båda bolagen som ett fast belopp om ersättning om en totalt förlust skulle vara fallet. Y Yacht hade däremot den lägsta premien och självrisken vilket är en trevlig kombination, dock så var taken på ersättningsnivåerna lägre i jämförelse med Pantaenius på de flesta områden utanför det bestämda båtbeloppen, även om mycket av samma områden täcktes av de bägge bolagen.

En djupdykning i villkoren gjorde att jag imponerades ännu mer av Pantaenius när det gällde ansvars- och olycksfallsdelarna. Höga belopp på tredje part försäkringen med bra villkor. Mycket bra försäkring vid olycksfall, dödsfall och invaliditet, inklusive hemtransporter. De hade även försäkring för rättshjälp. Allt detta hade också Y men med betydligt lägre tak på ersättningsbeloppen och inte så generösa villkor, men just liv- och olycksfallsförsäkring går att ordna med andra försäkringsbolag till rimliga priser. Pantaenius hade dessutom ett större seglingsområde där försäkringen gällde. Till nackdel för Y var också att motorer äldre än 7 år inte omfattades av försäkringen även om skador till följd av motorhaveri täcktes.

Jag följde också trådar med omdömen av bolagen från användare och bägge hade följare som prisade deras hantering vid försäkringsärenden, och ingen, vad jag hittade, hade haft några klagomål. Däremot har Pantaenius fått kritik på sättet de har ställt krav, som upplevts som orimliga, på båtar när det gäller framför allt rigg och storlek. Jag pratade med en representant för Pantaenius på mässan och fick svaret att det var inga kategoriska krav utan bedömdes från falla till fall.

Detta var dessutom de två bolag som snabbast kommit tillbaka till mig med offerter och haft den ”trevligaste” och effektivaste kommunikationen om kompletteringar och frågor. Y frågade också på sina ”underwriters” begäran om kompletterande bilder på förvaringsutrymmet för gasolflaskor (skall vara eget dränerat utrymme) och skrovgenomföringar (de hade information om att vi bytt till kompositmaterial förra året och ville se att de var typgodkända och rätt installerade).

Så till slut var det för oss att prioritera antingen bra villkor och höga tak på ersättningsbelopp men med en hög premie, eller låg premie och hyfsade villkor. Och det blev pris som vann denna gång även om det inte var någon självklarhet. Framför allt om vi skall börja röra oss inom ett större område, vilket är en tidsfråga, så höjs nog premien hos Y och skillnaderna blir mindre. Det finns en brytpunkt när bra villkor och höga ersättningstak överväger låga premier. 

Erfarenheterna från min valprocess är det finns inga genvägar till att välja försäkringsbolag, det gäller att läsa villkoren och jämföra. Det är värt tiden, speciellt om något skulle hända. Sen kan den ideala försäkringslösningen se väldigt olika ut beroende på båt, seglingsområde, besättning och personliga preferenser. En del bolag har också policys och regler som gör att alla båtar inte kan eller får försäkras inom alla seglingsområden, så det är bra att det finns alternativ. Har ni blogginlägg eller sidor med bra information i ämnet får ni gärna kontakta mig så lägger jag till dem. Lycka till med era val.

Relevanta länkar:

Views: 202
Share Button

Magnus Lindén

Jag, Magnus Lindén, som skapat denna hemsida är en person vars passion för segling och upplevelser förknippade med segling började i tonåren och har följt mig genom åren även om formen och omfattningen skilts sig åt över tid. Det har varit en tonårstid med träbåtar, en karriär som charterskeppare på världshaven, en period som frilansjournalist för båttidningar i kombination med leveransseglingar, en lugnare tid med familjeliv, 8-5 jobb och semestersegling i skärgården och nu en upptrappning av båtlivet igen med inköp av en Solitaire 52:a som ligger i Medelhavet. Erfarenheterna från mitt seglarliv har jag samlat i boken Bortom horisonten.

3 svar på ”Jakten på den perfekta båtförsäkringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »