Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Relationer ombord, hur skapas ett “happy ship”

Sway.segelrepartion
Ombord på Swan 651:an Sway så samarbetar ett par gäster med att reparera förseglet.

Föredraget kan jag ge i två versioner. Den ena versionen är en föreläsning inom de områden jag upplever som viktiga för att utveckla bra relationer ombord och därmed få en väl fungerande  besättning. Den andra versionen är mer en gruppdiskussion som leds av mig och min sambo och båtpartner där vi involverar deltagarna i ett samtal om relationer ombord. Ämnena som täcks in är desamma för bägge versionerna, det är formen som skiljer. Det handlar om varför väl fungerande relationer är viktigt ombord på en båt, vilka egenskaper som underlättar och vilka faktorer som påverkar relationerna. Även könsroller ombord samt grundregler och principer som underlättar samvaron ombord tas upp.

För bokning och prisförfrågan kontakta mig genom att:
(priset för föredraget är beroende på var och för vilka det hålls)

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Views: 12
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »