Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Utbildningar

Båtar.i.motljus

Jag har ända sedan jag blev en inbiten seglare och båtmänniska, sedan 1970-talet , varit involverad i utbildning inom det nautiska området. Jag tycker det är stimulerande att kunna få andra människor intresserade av allt som segling, vår svenska skärgård och möjligheter bortom horisonten , bär med sig. Det har varit både teoretisk utbildning inom ramen för bildningsförbund (Båtägarskolan, Medborgarskolan och ABF) och seglarkursen i Båtägarskolans regi. Jag har också genomfört en hel del skräddarsydda kurser för individer eller grupper som kommit direkt till mig med sina önskemål. Jag har då kunnat anpassa både upplägg och innehåll efter gruppens eget tidsschema och kunskapsnivå.

Utbildningens syfte kan vara att antingen få ett intyg för sin kompetens eller att man vill få kunskap för något speciellt syfte, det kan vara en långsegling eller inköp av båt. Ofta är det en kombination. Utan ett syfte att ta ett intyg är det lättare att anpassa innehållet efter vad det skall användas till. De som jag kan ge som resulterar i ett intyg är Skärgårdsskeppare, Kustskeppare och Utsjöskeppare, men jag ger också exempel på utbildningar som det kan finnas behov av som inte ger en speciell examen  där astronomisk navigation är den mest populära.

Teoretiska kurser

De teoretiska kurserna är dels sådana som ingår i Nämden för Båtlivsutbildning (NFB) definierade utbildningar med examen som Skärgårdsskeppare (Förarintyg), Kustskeppare och Utsjöskeppare. Men jag kan också ge kurser mer inriktade på långfärdssegling av olika slag.

Jag vill gärna dela med mig av mitt intresse och min samlade kunskap inom det nautiska området. Det finns möjlighet för deltagarna att själva organisera en grupp, eller få individuell utbildning, där vi lägger upp formatet för kursen tillsammans. Då formen för kurserna kan variera så har jag inget fast pris utan beroende på form och antal deltagare kan detta variera.

Praktiska kurser

Seglingskurserna sker ombord på min Solitaire 52:a Sarita i Medelhavet (för närvarande). Jag ger inga nybörjarkurser utan innehållet är mer inriktad på olika aspekter av att segla bortom horisonten där teori och praktik varvas. På kvällarna samtalar vi om förutsättningarna och utmaningarna med att segla bortom horisonten och på dagtid har vi möjlighet att öva de moment vi pratat om.  Det kan också innebära längre seglingar där det finns möjlighet för att öva nattseglingar.

För bokning, diskussion om upplägg, kontakta mig genom att:

  • göra en kommentar nedan med dina kontaktuppgifter
  • maila till magnus (snabel a) bortomhorisonten.nu
  • ring 0706-81 51 61
Views: 92
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »