Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

BåtcharterTips och råd

Checklista för hyrbåt

Charterindustrin har vuxit sig stor och etablerat sig i de flesta länder som lockar med bra segling och en skärgård. Det vanligaste sättet att hyra båt på är så kallad ”bareboat”, man hyr en båt utan besättning. Då gäller det att få koll på att båten fungerar som det är tänkt innan avfärd och då kan det vara bra att ha en kontrollista. Jag har satt ihop ett exempel på en sådan som också kan fungerar vid en genomgång av den egna båten innan avfärd för längre segling.

I en artikel i det tryckta juninumret 2019 av Search Magazine har jag skrivit om möjligheten av att segla bortom horisonten utan att äga en egen båt. Där gås olika alternativ igenom även om bareboat är det vanligaste sättet att hyra båt på. För att komplettera artikeln så har jag skrivit detta inlägg med en kontrollista för hyrbåtar.

Det är exempel på saker man bör tänka på och gå igenom innan man seglar iväg. Den är tagen från boken “Bortom horisonten”. Om du har saker som inte är med på listan och känns viktiga får du gärna höra av dig så kan jag lägga till dem (listan utger sig inte för att vara komplett och kommer nog aldrig bli det heller oavsett hur lång den blir). Listan finns även som PDF så du kan skriva ut den lättare.

ALLMÄNT

 • Gå igenom båten för skador och notera dessa (fotografera gärna) och rapportera till uthyraren så ni är överens.
 • Var finns alla skeppspapper och dokument som behövs för det land som besöks (registreringsbevis, charterlicens, cruising permit, försäkringsbrev m.m.)? Har du med egna dokument med kompetens, pass, försäkringsbevis?
 • Var finns manualer till de viktigaste instrumenten (motor, eventuell generator, navigationsinstrument och kylaggregat till kylen)?
 • Var finns nycklar till motor och ruffen (och om det finns för tank- och vattenlock)?
 • Finns Bimini och soltält och hur sätts de upp? Är de hela?
 • Finns det en landgång och i så fall hur riggas den upp (kan vara en planka som dubbleras som fendertbräda)?
 • Finns det ett sittbrunnsbord och hur fungerar det?
 • Finns kuddar, filtar, sängkläder och handdukar ombord enligt vad som är avtalat?
 • När och var ska båten lämnas tillbaka?
 • Prata med organisatören om rutten så de bästa ankarplatserna inte missas!

PENTRYT

 • Hur fungerar spisen och hur byter man bränsle? Starta spisen tillsammans och kontrollera att alla plattor fungerar. (Vanligast är spisar drivna av gasol. Med explosionsrisken är då följdfrågor: Är tuberna förvarade i ett utrymme som dräneras ut i friska luften? Hur stänger man av gasolen vid källan och vid spisen? Finns tändanordning – automattändning/ tändstickor/gaständare? Är gasolflaskorna fulla?)
 • Finns husgeråd och porslin som ska finnas ombord enligt listan?
 • Hur fungerar kylskåpet, är det luftkylt eller vattenkylt? Om vattenkylt, var finns filter och hur rensas det? Var kommer kylvattnet ut? Kan det användas under segling när båten lutar? Kontrollera att det fungerar innan avfärd och att kylvattnet kommer ut. 

MOTORN

 • Hur fungerar motorn? Starta den tillsammans när båten ligger förtöjd, lägg in fram och se till att propellern biter, samma sak med back. 
 • Var fyller man på olja och vatten? Finns påfyllningsolja ombord?
 • Var kommer kylvattnet ut (lyssna och titta alltid att det kommer ut efter start)? Var är skrovgenomföringen för intag av kylvattnet och filtret? Kolla att genomföringen går att stänga. Hur rensas filtret?
 • Var finns de viktigaste reservdelarna, bränslefilter, oljefilter, fläktrem och impeller? Finns ett förfilter till bränslet och hur byter man filter och tömmer det? Finns en reservdunk med diesel för påfyllning av förfilter?
 • Hur luftar man dieselmotorn? 
 • Om bogpropeller finns bör den prövas. Var sitter säkringen?
 • Var finns dieseltankarna, hur många är de, var fylls de på, hur byter man mellan dem och hur mycket rymmer de? Finns reservdunk med bränsle?
 • Var i seglingsområdet kan man fylla på bränsle?
 • Var finns tankmätarna och visar de rätt?
 • Hur mycket diesel förbrukar motorn vid vilka varvtal (per timme eller sjömil)?
 • Vilket varvtal är bra att köra på för bästa motorkomfort?

EL

 • Var sitter huvudströmbrytaren?
 • Var sitter strömbrytarna till lamporna?
 • Var finns och hur läser man av voltmätare och ampèremätare för tillståndet, förbrukningen och laddningen av batterierna?
 • Var är batterierna placerade? Är det separata system för hus- och startbatterier? Hur laddas de (behövs det ställas om strömbrytare mellan batterierna eller sker laddningen av alla automatiskt)? Finns destillerat vatten ombord om det är batterier som kan behöva fyllas på?
 • Har elpanelen automatsäkringar och finns det andra säkringar som bör finnas i reserv?
 • Finns inkoppling till landström? Hur kopplas den in? Var sitter uttagen? Finns det olika kopplingar? Har den en jordfelsbrytare?
 • Var slås lanternorna på? Testa att alla fungerar.
 • Var finns reservlampor?

ELEKTRONIK/NAVIGATION

 • Finns sjökort över hela området och är de tillräckligt nya?
 • Finns en guidebok/pilotbok över området?
 • Hur får man väderrapport, via VHF, radio eller på annat sätt? Innan man åker bör en uppdatering av vädersituationen göras.
 • Vilka navigationsinstrument finns ombord (GPS med sjökortsplotter, vindinstrument, ekolod och autopilot bör vara ett minimum) och vilka enheter visas på dem (knop eller m/s, meter eller feet, är ekolodets djup från vattenytan, kölen eller transpondern)? Hur djupt sticker båten?
 • Hur fungerar navigationsinstrumenten, finns säkringar som kan gå och behöva ersättas?
 • Hur fungerar VHF-radion och vilka kanaler används (förutom 16 som är nödkanal)? Har charterbolaget en kanal de lyssnar på om någon behöver assistans? Testa VHF innan avfärd.

VVS

 • Var fylls färskvattnet på? Var finns tryckvattenpumpen och tryckbehållaren? Finns det ett filter för pumpen och i så fall hur byts det? Hur mycket rymmer tanken/tankarna och var finns de? Var finns tankmätarna och fungerar de? Hur kopplar man mellan tankarna? Fyll dem fulla innan avfärd.
 • Hur fungerar alla duschar och kranar? Finns det en manuell pump som reserv, hur kopplas den i så fall in? Finns saltvattenpump? Är tankarna fyllda vid avfärd?
 • Finns varmvatten och i så fall hur fungerar det? Är det genom värmeväxlare för motorn eller går det med elpatron från landström, eller bägge? Var finns tanken?
 • Hur fungerar toaletterna? Har de en loop över vattenlinjen på in- och utlopp eller behöver en bottenventil stängas av under segling?
 • Finns det filter till pumpar som ska rensas, färskvatten, kylvatten, länspumpar?
 • Finns det septiktank och hur töms den, i havet respektive från däck? Hur ställer man om för de olika sätten? Vilka regler gäller för tömning av tanken i området?
 • Finns gråvattentank (tank för disk och duschvatten), var finns den och hur töms den? Vilka är reglerna för detta i området?
 • Finns en saltvattenslang på däck för att kunna rengöra kätting och ankare?

RIGG OCH SEGEL

 • Hur hissar/rullar man in och ut genua (kontrollera att det fungerar)?
 • Hur hissar/rullar man in och ut storseglet (kontrollera att det fungerar)?
 • Hur revar man seglen?
 • Hur sitter skotpunkterna, behöver de flyttas om genuan revas?
 • Är seglen hela, med snörplinor och lattor?
 • Finns kicktalja/rodkick och hur används den?
 • Sitter vantskruvar låsta?
 • Finns båtmansstol och bultsax/bågfil ombord?
 • Hur hög är masten från vattnet?
 • Hur många vinschhandtag finns (bör vara minst två stycken)?

ANKRING/FÖRTÖJNING

 • Hur fungerar ankarvinschen (kontrollera att den fungerar)? Finns fjärrkontroll och går det att frifälla ankaret? 
 • Hur lång är kättingen, finns markeringar på den och i så fall vilken färg för vilken längd? Sitter änden på kättingen fast i ankarboxen?
 • Behöver kättingen distribueras jämnt i ankarboxen när den tas upp eller faller den ner bra av sig själv?
 • Finns det extraankare? Var finns det och finns det kätting och tamp för detta?
 • Finns extra säkring till ankarvinschen och var finns den?
 • Finns ankarkrok och snubber line ombord?
 • Finns fendertar ombord (det bör vara sex stycken och en rund för aktern vid tilläggning i marinor med häcken mot bryggan)?
 • Finns förtöjningstampar (minst fyra för att kunna ha spring samt två långa, minst 50 meter, för förtöjning i land med stävankare om det är vanligt i området)?
 • Finns båtshake ombord (behövs vid förtöjning med linor från bryggor)?

JOLLE OCH UTOMBORDARE (OFTA TILLVAL)

 • Finns utombordare? I så fall testa att den startar och ta reda på hur bränslekran, choke och dödmansgrepp fungerar. Går den på oljeblandad eller ren bensin med separat oljetank? Finns olja ombord?
 • Finns en brytpinne och tändstift i reserv?
 • Var finns luftpumpen till jollen? Fungerar den?
 • Kontrollera att jollen inte läcker luft och inte läcker in vatten. Finns lagningssats?
 • Var finns åror, svamp och extra dunk med bensin?
 • Hur bogseras jollen bäst och hur förvaras den på däck vid havssjö?

SÄKERHET

 • Var finns flytvästar/livselar och var kan de senare fästas (finns löplina eller öglebultar i sittbrunnen)?
 • Finns det en badstege som är lätt att använda och ta sig ombord med? Finns det något annat sätt att snabbt ta upp någon som ramlat överbord?
 • Var finns brandsläckare och av vilken typ är de (AB minimum ABE bra)? Är de inspekterade? Finns det en i sittbrunn och en i ruffen? Finns en brandfilt för pentryt?
 • Finns EPIRB ombord eller annan nödsändare? Hur fungerar den?
 • Finns Man över bord-funktion på GPS-navigatorn? Hur fungerar den?
 • Finns automatiskt nödlarm på VHF:en och hur fungerar det?
 • Finns livflotte och är den inspekterad och ompackad?
 • Finns livbojar och kastlina ombord?
 • Var finns länspumpar? Finns det både manuell och elektrisk? Var är handtaget till den manuella och strömbrytaren till de elektriska? Var finns filter? Testa att de fungerar.
 • Var finns förbandslådan och är den fortfarande fylld med plåster, förband och antibakteriell vätska? Finns sjösjuketabletter eller andra medikament?
 • Var finns alla bottenventiler? Kommer man åt avstängningskranarna och går de att stänga? Finns runda kilar om en slang går sönder?
 • Finns ett system för nödstyrning och hur fungerar det (sätt ihop och kontrollera)?
 • Finns mistlur, kikare, kniv, ficklampa och andra säkerhetsdetaljer ombord?
 • Finns ett nödraketspaket ombord med datum som inte är utgånget?
 • Var finns de viktigaste verktygen?

För mer råd och tips om att segla bortom horisonten kan du köpa min bok med samma namn.

Views: 136
Share Button

Magnus Lindén

Jag, Magnus Lindén, som skapat denna hemsida är en person vars passion för segling och upplevelser förknippade med segling började i tonåren och har följt mig genom åren även om formen och omfattningen skilts sig åt över tid. Det har varit en tonårstid med träbåtar, en karriär som charterskeppare på världshaven, en period som frilansjournalist för båttidningar i kombination med leveransseglingar, en lugnare tid med familjeliv, 8-5 jobb och semestersegling i skärgården och nu en upptrappning av båtlivet igen med inköp av en Solitaire 52:a som ligger i Medelhavet. Erfarenheterna från mitt seglarliv har jag samlat i boken Bortom horisonten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »