Bortom horisonten

Från skärgårds- till oceansegling

Blogg: 2020-21 Sarita i vattnet igenBlogg: Seglingar med SaritaGreklandTips och råd

Segla i Grekland, båtskatt och Covid-19

Efter att Grekland har stängt ner landet i lockdown under Covid-19 krisen har vi legat stilla i Preveza Marina från november till maj. Nu har man lättat på restriktionerna. Men vad är det som krävs för att segla här och hur har vi löst allt som måste göras. Kanske kan våra stapplande steg med grekisk byråkrati vara till nytta för andra som funderar på att komma hit för segling i sommar.

Man kan dela upp förutsättningarna för att segla i Grekland i det som härrör till Covid-19 situationen och det som måste till oavsett pandemi eller inte. Vi börjar med det sistnämnda (Covid-relaterade regler kommer längre ner i texten) och då med förutsättningen med en båt flaggad i ett EU-land som Sverige. Båtar utanför EU (vilket nu även Storbritannien räknas) behöver lite mer pappersexercis med Transit log och kan bara stanna i 90 dagar. 

Seglingsregler

Båtskatten
Den goda nyheten är att man numera inte behöver en transit log, det som kallades DEKPA förr i tiden. Det är skrinlagt och istället är det eTEPAI som gäller, den grekiska båtskatten (om båten är längre än sju meter). På ett infogram förklaras det mesta (inklusive kostnaden) och på en FAQ (frågor och svar) besvaras de flesta frågor. Den skall vara betald innan båten anländer till Grekland och kan göras på nätet även om det inte är det lättaste. Man går in på denna länk och klickar på den engelska flaggan i högra hörnet för att få informationen på engelska. Sen klicka på antingen “Log in for eTEPAI users” om du har ett konto eller “Register” för att skapa ett nytt med användarnamn (e-posten), lösenord (välj själv) och en “Dokumentation number” (ditt passnummer). Notera allt detta för framtida inloggningar. Det finns en manual på engelska som man kan ta hjälp av.

Infogramet om eTEPAI

Sen är det bara att fylla i uppgifterna som finns i de tre avdelningarna,. Uppgifter om båten, uppgifter om ägaren och uppgifter om skatten (vilka månader). Tänk på att idealt är att anlända/sjösätta i början på en månad och lämna/ta upp båten i slutet då man betalar för hela kalendermånader (t ex om du anländer 30 juli betalar du för hela juli). Vad som var lite svårt att förstå var att när du är klar och registrerat uppgifterna går du till startsidan och får scrolla högerut för att komma till knapparna “Edit” (blå) och “Delete” (röd). Mellan dem finns en nästan osynlig knapp där det står “Print”. Det är det dokumentet (som antingen laddas ner på dator/padda/telefon eller skrivs ut om du är kopplad till skrivare) som innehåller information för betalning (du får också en skickad till dig men det var inte lika utförlig). Det är detta dokument med betalningen registrerad som du skall ha som bevis för att du har erlagt rätt belopp för skatten (det står också för vilka månader).

Så här ser det ut på webbsidan när du fyllt i alla uppgifter och sparat dem (här två applikationer”). Det är den vita knappan som du skall trycka på för att få ut dokumenten (mailas också till dig). I kolumnen “Payments – Status”´syns det 20-siffriga numret som används vid betalning (finns också i dokumenten du får) och bredvid finns summan som skall betalas och om betalningen gått igenom syns “Betalt” på grekiska under (ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ).

Vid bankbetalning över internet så gäller följande uppgifter för mottagande bank (uppgifterna finns i FAQ):

 • Mottagare: BNGRGRAA (Bank of Greece)
 • IBAN (field 59 of swift): GR1201000230000000481090510 
 • Meddelande: Numret med 20 siffror du fått (inga bokstäver, punkter, mellanslag eller annat, bara siffrorna)

Om du är i Grekland så är det lättast att ta med sig dokumentet till postkontoret och betala där så får du ett kvitto i handen. Om du betalar via internetbanken med IBAN uppgifterna kan det dröja ett par dagar innan betalningen går igenom och du kan visa upp att det står betalt i Payment kolumnen (ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ). Viktigt är att bara det 20-siffriga numret du fått i dokumentet skrivs in i meddelande rutan, inget annat. Annars studsar pengarna tillbaka (talar av egen erfarenhet). Vi har betalat skatten i omgångar och loggat in och gjort en “New application” och det har fungerat bra även om det känns onödigt att alla uppgifter då måste skrivas in på nytt.

Det är den här delen på dokumentet i “Print” som du visar för postkontoret om du betalar i Grekland. Numret är inte ditt 20-siffriga nummer, det finns på en annan plats i dokumentet.
Det är det 20-siffriga numret du fått vid rubriken ”Administrative Fee Code” som skall skrivas in i meddelanderaden på betalningen.

När båten har lämnat Grekland eller är “Out of use” behöver inte eTEPAI betalas längre. Out of use blir båten när den antingen lyfts upp på land på ett varv (spara kvitton för tiden på land och begär bevis för tiden från varvet för att kunna visa om det ifrågasätts att du inte betalat skatt) eller ligger still i en marina. Om det senare gäller måste skeppspappren lämnas in till Port Police (PP) i området för förvaring tills du vill ut och segla igen. Du får igen papperna när du visar att du betalt skatt och har övrig dokumentation klart.

Så här ser dokumentet ut under “Print” när betalningen är registrerad (i rutan Status).

Skeppspapper
Sen vill PP också se att man har båtens registreringsbevis och ägarbevis för båten (jag har Transportstyrelsens från skeppsregistret som fungerar utmärkt, men även OSK:s och SXK:s egna registretringsbevis brukar fungera bra). Momsbevis har jag hittills aldrig blivit ombedd att visa, men om man lämnar EU för att återkomma är nog risken större att ett sådant krävs. Vad som alltid ska visas, vare sig det gäller PP eller kommersiella marinor man vill ligga i, är båtförsäkringen. Den skall leva upp till de krav som Grekland ställer och som kan läsas på t ex noonsite (de brukar hålla sig uppdaterade vid förändringar). Nu gäller t ex för ansvarsförsäkring (third party) € 50.000 per passagerare minst € 500.000 per tillfälle och minst €150 000 för föroreningar.

Identitetshandlingar som pass vill PP också se (och då är det bra att komma ihåg sin pappas och mammas namn då det ibland ingår som identifikationsförtydling i landet som inte har personnummer). Gärna en besättningslista också med det kravet kan variera, men vid inklarering från annat land lär de kräva det. Har också fått visa min Master of Yacht/Kustskepparexamen för att visa behörighet, men det har varit ett fåtal gånger. Licenser för den kommunikationsutrustning som finns ombord har jag aldrig behövt visa. Men i Grekland kan hur man tolkar vad som gäller variera inte vara från plats till plats utan också från person till person, Vi har fått olika besked från olika personer på samma PP kontor vilket kan vara förbryllande för oss svenskar med ordning och reda.

Säkerhetsutrustning
Förutom pappersexercisen så har kustbevakningen i Grekland i vissa områden börjat kontrollera säkerheten ombord, åtminstone i Joniska havet. En anledning kan vara at komma åt det ökande antalet privata charterbåtar som inte registrar sig hos myndigheterna och går under radarn. Det gör att de som inte haft tillräcklig säkerhetsutrustning ombord har bötfällts. Vad som skall finnas ombord oavsett de regler som gäller för båtens hemland är åtminstone i Joniska havet:

 • 4 nödsignaler varav 1 fallskärmsljus och 3 handbloss
 • Brandsläckare som har blivit servade med gällande bäst före datum och som är max tio år gamla
 • Flytvästar för alla ombord och om de har gas cylinder skall denna vara uppdaterad
 • Man behöver inte ha livflotte ombord, men om den finns skall den vara ompackad med gällande bäst före datum

Covid-19 regler

Då kommer vi till de specifika reglerna för att segla i Grekland under pandemin. Förutsättningarna ändras ständigt så bra att hålla sig uppdagterad. Det finns två bra appar för det, UD Resklar och Re-Open EU (som också finns som hemsida) för detta, och då inte bara Grekland. Men man kan. Också läsa på ett par engelskspråkiga tidningar om läget, “Keep talking Greece” och “Greek Travel Pages“.

Skärmdump från “Keep talking Greece”

Inresekrav
Grekland öppnade upp för inkommande resande både till lands och sjöss den 14:e maj och det gäller också för alla fritidsbåtar som kommer från en annan hamn inom EU (från Albanien och Turkiet är det i nuläget fler restriktioner på var man kan angöra i Grekland). Myndigheterna skall dock informeras 6-8 timmar innan ankomst till Grekland. För att komma in i Grekland överhuvudtaget i nuläget (början av juni) så krävs dels ett PLF (Passenger Location Form) dokument som är ifyllt 24 timmar innan ankomst och som då genererar en QR kod att visa upp. Samt ett av tre kriterier (det går också att ta test vid framkomsten och då får ingen i besättningen gå iland i väntan på resultatet. Om det är positivt väntar en 14 dagars karantän):

 • Fullständigt vaccinerad (två veckor efter sista vaccinering)
 • PCR-test senast 72 timmar innan ankomst
 • Bevis om att man haft Covid och tillfrisknat (har antikroppar) mellan två och nio månader sedan.

Krav ombord
Väl i Grekland så måste man också ha ett skeppspapper om Covid-förhållanden ombord (från grekiska kustbevakningens hemsida). Det finns ett pdf dokument med mer information som jag inte hittar på nätet utan laddat ner på min hemsida och länkat till. Man får numera segla fritt till hamnar på fastlandet. Om man vill ut till någon av de grekiska öarna så måste man visa att man gjort ett snabbtest (antigenstest) med negativt resultat 24 timmar innan ankomst. Testen kan köpas på apoteken i Grekland (våra kostade € 6 styck). Man skall göra ett nytt test för varje ö men i realiteten så verkar det räcka med ett test för första ön och sedan om någon begär det. Det finns en blankett att fylla i för testen. Ombord skall dessutom finnas:

 • Elektronisk infraröd termometer 
 • Pulsoximeter som kan mäta syrehalten i blodet
 • Skyddshandskar
 • Munskydd
 • Handsprit
 • Snabbtester (antigen)
 • Hälsodeklaration (länk om Covidförhållanden ombord)
 • En daglig journal över temp för samtliga ombord 
Blanketten för snabbtest som man kan göra själv. Antigentesten går att köpa på apoteken

Sen finns det massa restriktioner som gäller för alla som att munskydd måste bäras hela tiden när man lämnar sitt hem/båt, att man får vara max tre i bilen, att tavernor bara får ha uteservering med max 9 personer per bord, att affärer får endast ha ett begränsat antal personer samtidigt osv. Men dessa restriktioner varierar från olika regioner beroende på smittspridning och även över tiden.

D-marin, ett företag med många marinor i Medelhavet, har gett ut ett dokument med vad man skall tänka på och hur man skall agera som båtmänniska i Covid-19 tider. En bra sammanfattning.

Vaccination
Sen går det som EU medlem att få vaccination i Grekland, även om det är ganska krångligt men vi har lyckats (beskrivs i dagboksanteckningar). Jag vill till sist bara understryka att vad som gäller för segling i Covid-tider, inte bara i Grekland, är föremål för ständig förändring. Så ta vad som står ovan som en fingervisning och beskrivning av nuläget i början av juni, men håll dig uppdaterad innan du kommer hit, saker kan ändras snabbt. Och det kan också variera beroende på var i Grekland och vem i Grekland du har kontakt med.

Dagboksnoteringar

Men häng med lite på våra äventyr när det gäller att hantera Covid-19 som live-aboards i Grekland. Några axplock följer nedan och börja gärna med att läsa förra inlägget om “Livet i lockdown” där vi efter sjösättning i slutet av september fick motorproblem och när det löst sig i början av november så började Greklands lockdown vilket innebar att ingen båt fick röra sig fritt och vi fick börja med att begära tillstånd att flytta båten från den för väder utsatta Cleopatra marina till Preveza marina på andra sidan sundet.

6:e november 2020
Grekland har infört lockdown då Covid-19 fallen har nått kritiska nivåer och många restriktioner införts förutom att båtar inte får förflytta sig på grekiskt territorium. Bland annat obligatorisk ansiktsmask och att man endast får lämna hemmet för ett av sex skäl (motion och handla mat är två av dem) och innan det görs sms för tillstånd. Vi som inte har grekiskt telefonnummer kan istället fylla i ett formulär med uppgifterna som skall tas med tillsammans med pass. Under frukosten i sittbrunnen på Cleopatra marina sätter vi oss in i det formulär som vi behöver fylla i för att få förflytta oss.

Blanketten som skall fyllas i när man lämnar hemmet för att motivera varför vid kontroll. Det finns sex skäl.

13:e november 2020
Tjoho, vi har en fungerande motor!!! Problemet var, och som kan bli problem för många fler i dessa Covid-tider, var bränsle som är uppblandat med biodiesel och stått för länge. Läs mer om det i inlägget “Tankverksamhet“. Cleopatras marina är dock stängd för säsongen så vi kan inte tanka där (eller ligga här efter motorn fixats, eller vill det då marinan är ganska exponerad för vågor när vinterstormarna kommer). Så planen är att med den externa dunken förflytta oss till den mer skyddade Preveza marina som är öppen och ligger bara ett stenkast tvärs över sundet, åtminstone tills lock-down är över.

14:e november 2020
Arbetet med att begära tillstånd från Port polis för vår förflyttning av både båt och bil började och efter lite telefonsamtal med myndigheterna fick vi tillstånd att köra över till marinan, men endast detta. Vi frågade också om de ville ha våra skeppspapper vilket vi förstått är brukligt om båten skall vara “out of use” men det skulle inte behövas enligt personen på Port Police. Så lördagen den 14:e november var både vädret lugnt och vi hade tillstånd klart, så med Magnus och Nora ombord kastade vi loss från Cleopatra Marina. Lucina hade då redan åkt i förväg med bilen för att försäkra oss om att hon inte skulle fastna på vägen. Hon hamnade visserligen i en poliskontroll men med rätt tillståndspapper för sig själv och bilen fick hon åka vidare. 

På plats i Preveza Marina

När vi anlände till Preveza marina stod Lucina och vinkade oss välkomna tillsammans med en Marinero från marinan som visade var vi skulle backa in. Med systemet av marinan förberedd förtöjningslina som läggs fast i fören och förtöjning med aktern i kajen låg vi snart tryggt på vår plats mellan två stora katamaraner. Och det kändes tryggt då förutom att marinan är skyddad för alla vindar, även om lite sjöhävning kan komma när det blåser kraftigt sydväst, så har vi följt byggnationen under tid och sett cementblocken de använder som förankring av kättingarna som leder till förtöjningslinorna, och de är gjorda för riktigt stora båtar, större än vår 20 tons 16-meter båt.

31:a december 2020
Ännu en gåva överräcktes vid vår landgång idag. En Grekisk Nyårstårta med ett gömt mynt som skall ge den som får det lycka i framtiden. Vi är överväldigande, djupt rörda och känner oss varma i hjärtat av hur dessa två okända kvinnor som bor här visar sin omsorg och stora generositet mot oss sedan vi kom till deras småstad och knöt fast båten i marinan.

Våra kära grekiska damer kom med en nyårskaka till oss.

2:a januari 2021
En härlig klar vinterdag i Preveza där man tydligt kan se de snöklädda bergen från marinan.

Det ligger mycket snö på bergen närmast Preveza.

15:e januari 2021
Vi har länge haft en gnagande oro att uppgifterna vi fick från Port Police i Preveza att de inte behövde våra skeppspapper inte stämmer. Vi var uppe och frågade en gång till tidigare i januari och fick samma besked, men då båtgrannar i marinan har lämnat in sina skeppspapper blev vi misstänksamma igen och kontakta Sofia, en båtagent i stan. Hon ringde ett samtal till Port Police, uppenbarligen till rätt person, för bara en timme senare hade vi lämnat in våra papper för att se till att vi inte behövde betala skatt under tiden vi var “out of use”. Det räckte inte att man var fastbunden i marinan och det var lockdown, papper skulle in också.

31:a januari 2021
Den hittills starkaste frontpassagen, skönt att ligga i marinan förtöjd med nio linor och att vinden kommer från ”rätt” håll när byarna är över 50 knop.

4:e februari 2021
Första soliga dagen efter en veckas regn och blåst, då är det dags att lufta storseglet. Tyvärr fastbundna vid kajen så trimningen spelar ingen roll, men torrt blir seglat i alla fall

Seglet på tork i marinan

19:e februari 2021
Över +10 gr i båten. Då är det inte vinter längre. Vårstädning påbörjad, sittbrunnen fylls av sopor( lika underbar känsla varje gång att få slänga utbytta elkablar) och vårprimörerna frodas.

Många gånger hade vi under tio grader i båten på morgonen (elen var mycket dyr på marinan och vi har ingen värmare ombord)

22:a februari 2021
Vi är glada och firar! Efter tre år på land med renoveringar och tre månader i vattnet med en obrukbar motor har vi äntligen en båt som fungerar, motorn har äntligen börjat purra som den ska. Nu är det bara lockdown i Grekland (och ett ostadigt vinterväder) som hindrar oss från att åter utforska övärlden omkring oss. Läs mer i inlägget “Orosmolnen skingras

11:e april 2021
Vi utforskar nya stränder på Ionian Riviera under vissa lättnader i lockdown, vi hittar flera där vi i stort sett är ensamma. Vi passerar mängder med tomma campingplatser och hotell där en del är halvfärdiga byggprojekt. Pandemin slår hårt mot ett land där turism står för nästan 30% av BNP. Grekland har fortfarande lockdown men vissa lättnader har införts, som att man kan åka på utflykt med bil inom kommunen på helger (med munskydd, bibehållet avstånd och begränsat antal). PS, svensk sommarvärme i solen när det är lä men kylig sjöbris när luften kyls ned av havet som fortfarande är under 15 grader

Stränderna är tomma under lockdown (och att det fortfarande är kallt, speciellt i vattnet). Vi är de enda på hela stranden.

28:e april 2021
Hopp om vaccination! Vi har fått ett tillfälligt AMKA (grekiskt socialförsäkringsnummer) på ett av myndighetskontoren i Preveza. Nu ska vi vänta i tre veckor och komma tillbaka för att få en tid för vaccination. Vi håller tummarna att allt ska fungera.

Vi har fått vår temporära AMKA på KEP-kontoret i Preveza.

9:e maj 2021
Ryktena går att det finns planer att lätta på lockdown från den 14:e maj så iInför förhoppningen att kunna släppa på förtöjningslinorna i land inom en snar framtid så testade vi fyra grejor. Tjoho, hälften fungerade (eller; rackarns hälften fungerade inte). Huvudmotor (också en koll i dieseltanken hann vi med) och ankarspel fungerar medan stora kylen inte kylde och bogpropellern var tyst som i graven. Kylen ordnades med ett besök av kylfirma som bytte packningar och fyllde på med kylmedel som var slut. Fixat! Bogpropellern monterade vi bort kontrollpanelen som varit lite glapp på slutet och där luktade det bränt och vi mätte att den fick ström. Så en ny beställdes som vi fick igår och idag monterade vi panelen med lyckat resultat. Vi fick dock anpassa den till befintliga kablar och har tätat med butyltejp och fettat in kopplingarna med vaselin för att den ska bli mer långlivad än den senaste.

Bogpropellerns kontroll byts ut

10:e maj 2021
Tjohoo nu har vi fått vaccinationstider i slutet av maj. KEP-kontoret där vi fick vår temporära AMKA sa att vi skulle komma tillbaka efter tre veckor (AMKA skulle registreras eller något sådant), men vi chansade och gick dit efter två veckor. Det blev Astra Zeneca där nästa vaccinering blir i augusti,. Inget idealt men vi är glada att fått tid överhuvdtaget, något vi inte trodde skulle gå för bara några veckor sedan. Vi firar med en glass i solen på en bänk vid stadskajen här i Preveza med utsikt mot de ännu snöklädda bergen.

Beviset för att vi är inbokade för vaccinering av Astra Zeneca

13:e maj 2021
Nu har vi varit på havet med Sarita, det är snart fyra år sedan. Visserligen bara ett stenkast bort men från att ha omgetts i ett halvår av en bensinmack, katter och betongkajer där stora fraktbåtar lossat vete har vi flyttat till stadskajen i Preveza där en strid ström av människor passerar vår båt och vi kan se vilken maträtt som finns på tallrikarna på restaurangen i land. Flytten har föregåtts av en hel del oro och en sömnlös natt av mig Lucina, då vi har bytt ut så mycket på båten under dessa år har mina tankar vandrat mellan olika slangklämmor, bultar  infästningar och system hela natten och jag funderat om det kommer hålla tätt, vara tillräckligt starka eller fungera som tänkt. Och sedan oron för att ha en beredskap för det som ofta inte går som tänkt och då det inte finns tid för misstag, eller att vad jag än gör kommer ha olika omedelbara konsekvenser och tid för överläggningar inte finns .Jag är nöjd, vi blev inte osams, motor, ankarspel och bogpropeller fungerade och jag prioriterade rätt då jag såg då jag frifällde det nya 40kg Rocna ankaret att el sladden till ankarkontrollen låg i den i hög fart utrasslande kättingen och jag lyckades hoppa ner och rädda den utan att störa Magnus inbackning med sidvind mot kajen. Nu njuter vi en kall latte i sittbrunnen och låter pulsen sjunka. Ett steg närmare friheten på havet hoppas vi.

Vi flyttade ut från Preveza Marina till stadskajen som är mycket billigare.

15:e maj 2021
Då har lättnaderna i lockdown genomförts och med en hel del restriktioner kan vi nu segla runt i Grekland. Men först måste vi få tillbaka våra båtpapper. Dagen till ära blev det bakelse i sittbrunnen med folklivet på kajen som underhållning.

Vi firar lättnaderna i lockdown och att vi flyttat ut från marinan till stadskajen med varsin bakelse.

Från och med igår så var det tillåtet för tavernor att vara öppna för gäster om de har en utomhusservering. Tidigare under lockdown var vara take-away tillåtet. Vid kajen i Preveza råder verkligen feststämning då nästan alla tavernor som varit stängda under vintern nu har öppet och det känns som ett uppdämt behov har släppts loss. Tavernorna är fulla med matgäster och detaljreglerna för avstånd, antal personer, munskydd och annat verkar inte vara i fokus. Däremot njuter Preveza-borna av den nya relativa friheten.

Folkvimlet i Preveza sedd från Sarita. Tavernornas uteserveringar är fyllda till bredden.

16:e maj 2021
Så mycket kärlek, titta här! Igår överraskade våra underbara Grekiska vänner oss med att komma till vår båt. De önskade oss glad påsk och gav oss de finaste hemlagade presenter, fulla av värme omsorg och kärlek. Vi är rörda över hur dessa för oss tidigare okända kvinnor har tagit kontakt med oss,oroat sig för oss, gett oss omsorg och skämt bort oss sedan vi lade till med vår båt i deras lilla stad. Medan vi var ute så kom våra underbara grekiska vänner som hört att vi snart skall lämna deras ort med de godaste gåvor från deras trädgård,citron och mispel de vet att vi tycker om, olika basilikor till mina såser och hemlagad grekisk spenatpaj. Detta är så vackert och så fint, hur kan vi återgälda all denna omsorg. Vi har blivit omhändertagna som om vi vore en del av deras familj ända sedan de såg oss lägga till i november.

Våra grekiska damer har gett oss avskedsgåva när vi ska lämna vår trygga tillvaro i hamn.

17:e maj 2021
Fjärde gången gillt. Första gången vi gick till Port Police i Preveza för att få tillbaka våra skeppspapper (de är inlämnade dit under tiden vi legat stilla i marina under lockdown och gör att vi inte behöver betala båtskatt under den tiden) hade betalningen inte registrerats i den grekiska banken (fast dragen på vår). Den andra gången hade han som har nyckeln till kassaskåpet där allas skeppspapper ligger gått för dagen. Tredje gången målades rummet med kassaskåpet om så det gick inte att komma åt. Så i morgon har vi bokat tid och hoppas att rummet är målat, rätt person är på plats och de accepterar vårt kvitto. Under tiden har vi sett till att vi har kompletterat vår utrustning ombord för att leva upp till de restriktioner och regler som finns för att segla i Grekland efter den 14:e maj då lockdown lättades på. Vi har nu en infraröd digital termometer (temp skall registreras och skrivas ner dagligen), Covid-19 Rapid self test (skall tas vid första besök till en ö från fastlandet och sen vid uppmaning från myndighet), papper för att dokumentera resultatet av självtestet, skyddshandskar, munskydd, handsprit och ett friskhetsintyg för alla i besättningen (hygiene protokoll) som man fyller i själv. Om man kommer hit från ett annat land krävs också andra saker vid inpassering, men det är lika för alla som kommer hit. Vi hoppas på att kasta loss i morgon med siktet inställt på Vonitsa och hoppas vår favorit taverna är öppen så att vi kan njuta av ”Drunken mussels”

Snabbtester, termometer och annat inhandlat för att ha ombord

18:e maj 2021
Plötsligt händer det! Alla papper ifyllda och skatt betald, rätt person från Port Police var där och gav oss våra skeppspapper och vi kunde lämna Preveza och ge oss ut på öppet vatten. Vi fick sällskap av pelikaner och sköldpaddor (delfinerna kommer nästa gång) på vår väg in i Avrakikobukten mot Vonitsa där vi ligger ensamma på svaj förutom några lokala fiskare som lägger sina nät runt oss, det har nog inte varit så många båtar här på ett tag. Vi mår bra av tystnaden, den värmande solen, den svalkande vinden och ett säkert grepp med vårt nya Rocna ankare. Dags att njuta av seglarlivet

Sarita för ankar bakom den skyddande halvön vid Vonitsa

19:e maj 2021
Då var vi äntligen där igen, på vår favorittaverna Maistrali i Vonitsa med Saganaki cheese och Drunken mussels på menyn. Hade nästan glömt bort hur gott det var och hur trevlig Vonitsa är. Kvällen är ljum, himlen klar och på bergen på andra sidan Amvrakikobukten smälter den sista snön bort. Vi njuter.

Drunken mussels på vår favorittaverna i Vonitsa, Maistrali.

24:e maj 2021
Grekiska hjältinnor och gästfrihet! Bilden nedanför är från ett apotek utanför Preveza marina. Till vänster står Tatiana, anställd på apoteket. Vi fick reda på att man kan boka vaccinationstider hos apoteken och gick dit. Då sa de att det går att ändra så vi kunde få Johnson & Johnson (J&J) vaccin som man bara behöver en spruta av vilket för oss skulle vara idealiskt. Då alla tider för vaccinering med J&J var bokade när vi var där så fick hon våra tillfälliga AMKA nummer och telefonnummer för att försöka boka tider för vaccinering, helst med J&J vaccin. Klockan elva i söndags ringde hon och sa att allt var fixat och vi kunde hämta pappret med våra QR koder på med tiderna för vaccinering. Genom att bevaka när nya doser kom till Grekland lyckades hon boka in oss för J&J i slutet på maj. Nu hoppas vi att det inte är för bra för att vara sant. Och förutom vår tacksamhet fick hon en tårta att dela på nästa kafferast.

Vår hjältinna Tatiana från apoteket (till vänster) som bokade våra vaccinationer

25:e maj 2021 
Med lättnader i lockdown regler är vi inte längre bundna till en marina, men då används nya prylar som får provas efter att ha varit oanvända i snart fyra år. Efter att kontrollen till ankarspelet började glappa har vi bytt till en helt ny. Jollen läcker in vatten så vi undersöker var i botten vattnet kommer in. Utombordaren fungerar inte som den ska. Kylvattnet flödade dåligt men det har vi fixat genom att spola systemet med färskvatten. Däremot dör den så fort vi ökar varvtalet. Vi har kört med reningsmedel i tanken men problemet kvarstår så det blir att paddla med blöta fötter tills det är fixat. Men vi har ett alternativ under tiden vi fixar, en 30 år gammal Metzeler uppblåsbar kajak som vi tagit ner till båten från Lucinas garage i Sverige. Så båtfixet fortsätter, fast med Sarita på svaj.

Lucina på väg iland med den 30 år gamla uppblåsbara kajaken från Metzeler

31:a maj 2021
Tjohoo nu är vi vaccinerade. Om två veckor kan vi känna oss tryggare även om det inte är någon garanti för att inte få Covid-19, men om man får det ska det bli lindrigare. Men de restriktioner och regler som finns i Grekland gäller alla, även vaccinerade. Men det känns som det är början på ett liv med större frihet. Vi känner tacksamhet för att det är möjligt.

Magnus får sin J&J spruta på Lefkas sjukhus.

Lite bilder från vår tid i lockdown i Preveza Marina, stadskajen och numera för ankar utanför staden i väntan på att alla praktiska göromål skall bli klara.

Share Button
Views: 182

Magnus Lindén

Jag, Magnus Lindén, som skapat denna hemsida är en person vars passion för segling och upplevelser förknippade med segling började i tonåren och har följt mig genom åren även om formen och omfattningen skilts sig åt över tid. Det har varit en tonårstid med träbåtar, en karriär som charterskeppare på världshaven, en period som frilansjournalist för båttidningar i kombination med leveransseglingar, en lugnare tid med familjeliv, 8-5 jobb och semestersegling i skärgården och nu en upptrappning av båtlivet igen med inköp av en Solitaire 52:a som ligger i Medelhavet. Erfarenheterna från mitt seglarliv har jag samlat i boken Bortom horisonten.

10 svar på ”Segla i Grekland, båtskatt och Covid-19

 • Hej, vet ni om man får gå iland för att göra cividtest, om man väljer att göra det i Grekland, eller om man måste boka någon som kommer till båten och gör det? Vi seglar från Kroatien imorgon

  Svar
  • Gabriella,
   Om man kommer från EU eller Schengen land (jag tror Kroatien ingår där) så har man tillåtelse att anlända. Om ni inte har vaccinpass eller negativt test taget 72 timmar innan ni anländer så måste ni ta test innan ni får gå iland och bör kontakta myndigheten innan i så fall. Jag vet att Preveza haft en brygga där båtar legat i väntan på att bli insläppta (fått testresultat) och har där inte fått ha kontakt med andra. Rådet är att kontakta Post police i orten ni planerar att anlända och klarera in till (Korfu eller Preveza?) för att få definitivt besked. Det verkar som om detaljer kan variera lite beroende på myndighet. Och glöm inte skatten.
   Lycka till

   Svar
   • Tack för snabbt svar! Skatteformuläret har vi lyckats fylla i med hjälp av din länk

    Svar
    • Kul, välkomna till Grekland!

     Svar
 • Hej.
  Har kryssarklubben någon agent i Grekland som ev. kan hjälpa en med allt
  pappersarbete?

  Svar
  • Mats,
   Trot att Thommy Österman som bor på sin båt i Lefkas marina är ombud för Medelhavsseglarna (en ”dotterorganisation” till SXK. Är du medlem kan du söka på länder på hemsidan för mer info. Om de hjälper till rent praktiskt vet jag inte. Annars finns flera bra båtagenter (Sofia i Preveza är vår favorit) som hjälper till mot rimlig ersättning.

   Svar
 • Hej, tack för en väldigt bra sammanställning över lagar och regler! Har en liten fråga, du skriver ”Myndigheterna skall dock informeras 6-8 timmar innan ankomst till Grekland.”
  Avser detta PLF-formuläret eller ska man göra något mer när man som svensk anländer på egen köl från t ex Italien? Vad isåfall?

  Svar
  • Kristina,
   Jag vet inte hur noga man skall vara med detta, det är tagit från Noonsites information om Grekland vilket brukar vara uppdaterad och korrekt. Tror de flesta inte gör detta och det går bra ändå men misstänker att det går bra med antingen Coast Gard eller Port Police (står Authorities) dit man ska. Så här står det i alla fall på Noonsites sida:
   As of 14 May, 2021, Greece permits pleasure yachts of any flag to enter the country if coming from an EU port.
   The Gazette notice for conditions of entry into the country can be found here.
   For yachts coming from non-EU countries or from countries of non-Schengen agreement, the first arrival in the Greek Territory must take place exclusively in ports that are gateways to Schengen (i.e. a port of entry).
   The Government website [https://travel.gov.gr/#/] states that cruising and yachting is allowed. Full entry rules can be found here.
   Authorities must be informed at least 6-8 hours prior to arrival.
   All crew must show a vaccination certificate or a Negative PCR Test taken 72 hours prior to arrival. Tests on arrival are possible, but all crew must stay on board until results are received. If tests come back positive, a 14-day quarantine is required.

   Svar
   • Tack för ett snabbt svar och hänvisning till din källa! Ha en fin seglingssommar:-)

    Svar
    • Tack själv för du läste inlägget 🙂

     Svar

Lämna ett svar till Magnus Lindén Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »